Zaczynamy - Nowa strona Razem lepiej

Przejdź do treści

Zaczynamy

Archiwum > 2007
         W dniu 8 września 2007 r. zebrali się w sali wiejskiej w Pieńkowie mieszkańcy Pieńkowa i Pieńkówka i postanowili założyć stowarzyszenie. W zebraniu założycielskim wzięły udział 22 osoby. Zebrani postanowili, że stowarzyszenie będzie nosiło nazwę „Stowarzyszenie na rzecz rozwoju aktywności Pieńkowo - Pieńkówko „Razem lepiej””.
Stosowne dokumenty zostały wysłane do Sądu Rejonowego IX wydział Gospodarczy KRS w Koszalinie.
Sąd zarejestrował stowarzyszenie dodając nam do nazwy jedną literkę „i” i tak powstało Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i aktywności Pieńkowo – Pieńkówko „Razem lepiej”.
Wróć do spisu treści