15 - Nowa strona Razem lepiej

Przejdź do treści

15

Archiwum > 2022
Jubileuszowe
15 lat z „Razem lepiej”
Stowarzyszenie powołane zostało na spotkaniu  założycielskim w dn. 8.09.2007r., oficjalną datę uznaje się jednak datę wpisu do KRS – 27.11.2007 r.  Inicjatorką była Teresa Rysztak, emerytowana nauczycielka języka polskiego, która po wielu spotkaniach i rozmowach zachęciła mieszkańców Pieńkowa i Pieńkówka do wspólnej pracy i zabawy na rzecz lokalnej społeczności. Pierwotna nazwa organizacji brzmiała „Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i aktywności Pieńkowo-Pieńkówko „Razem lepiej”, od 2015 r. uchwałą  walnego zgromadzenia zmieniona na „Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej”
 
               Na zebraniu założycielskim obecne były 22 osoby, wybrany został Zarząd: Danuta Kujawa i Anna Rój z Pieńkówka oraz Agnieszka Kowalik i Józef Rysztak z Pieńkowa. Funkcję prezeski od tamtej pory do r. 2022 r pełni Teresa Rysztak.
 
                Początkowa działalność stowarzyszenia skupiała się na realizowaniu potrzeby organizacji czasu wolnego zarówno dzieciom, jak i dorosłym,  albowiem nie było wtedy w naszej gminie świetlic wiejskich ani domu kultury. Wspólnymi siłami organizowaliśmy lokalne festyny, zajęcia rekreacyjne, integracyjne, rozbudzaliśmy aktywność, ciekawość i chęć bycia robienia czegoś wspólnie. Poprzez działania dawaliśmy ludziom radość, podnosiliśmy samoocenę, czyniliśmy rozpoznawalność naszych wiosek, poznawaliśmy ciekawe miejsca blisko i trochę dalej. Korzystaliśmy z ogłaszanych przez Gminę Postomino konkursów i stamtąd czerpaliśmy niewielkie pieniądze na wycieczki, drobne nagrody, czy poczęstunek. Od pierwszego roku nawiązaliśmy współpracę z Fundacją im St. Batorego, w ramach akcji „Masz Głos Masz Wybór” i przyjaźń ta trwa do dzisiaj. Z czasem zaczęliśmy szukać sponsorów i środków zewnętrznych, co wymagało dużego zaangażowania, poświęcenia czasu i częstego dokształcania się. Większość jednak działań prowadzona była wolontarystycznie. Funkcję profesjonalnej obsługi księgowej pełniły panie: Anna Kasica, Krystyna Skórzewska-Franczak i Monika Lacka.
 
 
 
Kilka refleksji z tych piętnastu lat:
 
- Jestem dumna, że mimo wielu przeciwieństw, a nawet ciężkiej choroby, udało mi się/nam  wypracować markę stowarzyszenia „Razem lepiej” i obecnie jesteśmy pozytywnie rozpoznawalni w Polsce, wybierani wśród dużej konkurencji, mamy się czym pochwalić i możemy powiedzieć, że odnieśliśmy sukces.
 
- Dzięki różnym kontaktom nawiązaliśmy  współpracę z wieloma fantastycznymi ludźmi/organizacjami, wiele się nauczyliśmy, staliśmy się bardziej otwarci, bardziej ciekawi.

              Z okazji piętnastolecia wydania została publikacja, która jest II częścią opracowania dotyczącego działań członków stowarzyszenia i osób sympatyzujących z naszą organizacją. Pierwsza część, która ukazała się w listopadzie 2017 (na dziesięciolecie) nosiła tytuł „Lepiej razem z „RAZEM LEPIEJ”, czyli dziesięciolecie stowarzyszenia” trafiła do wszystkich członków stowarzyszenia, do miejscowych szkół, muzeum i bibliotek.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali działania naszego stowarzyszenia i mamy nadzieję, że jeszcze długo będzie nam "Razem lepiej".
Wróć do spisu treści