Wolontariusze - Nowa strona Razem lepiej

Przejdź do treści

Wolontariusze

Archiwum > 2022
Wolontariusze szkolą się
W sali wiejskiej w Pieńkowie odbyło się szkolenie  dla wolontariuszy projektu Mobilny Senior pod nazwą „Seniorze, uwierz w siebie, masz głos”.
Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” we współpracy z Fundacją Pięknolesie gm. Żary pomaga osobom starszych, samotnym, zagrożonym wykluczeniem transportowym. W szkoleniu dotyczącym bezpieczeństwa  ruchu drogowego, prowadzonym przez p. Piotra Burdę z Ośrodka Szkolenia Kierowców w Sławnie oraz szkoleniu dotyczącym zasad pracy wolontariatu oraz obowiązków wobec uczestników projektu prowadzonego przez Teresę Rysztak wzięło udział 17 osób. Wszyscy otrzymali stosowne materiały i gadżety projektowe.
Spotkanie inauguracyjne uczestników wolontariatu odbyło się kilka dni później, przy uroczystym obiedzie w Restauracji „Jackowo” w Jarosławcu. To był czas na dopracowanie dokumentacji i ustaleń regulaminowych. Koordynatorem projektu jest Józef Rysztak. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni sołtysi i radni.
Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Teresa Rysztak

Wróć do spisu treści