Wizyta - Nowa strona Razem lepiej

Przejdź do treści

Wizyta

Archiwum > 2020
Wizyta w Urzędzie Gminy Postomino
 
Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” realizuje projekt w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz Głos” we współpracy z Fundacją St. Batorego  pn. „Młodzieżowy i senioralny łyk samorządności”. Uczestniczą w nim uczniowie kl. VII SP Postomino, seniorzy gm. Postomino oraz Wójt i Rada Gminy Postomino.
Kolejnym już działaniem była wizyta w UG młodych, przyszłych, petentów w celu poznania struktury i zasad funkcjonowania urzędu. W roli przewodnika wystąpił Wójt Gminy Janusz Bojkowski, który oprowadzał młodzież po urzędzie i objaśniał istotę poszczególnych wydziałów. „Szczęściarze” mieli też możliwość zasiąść w fotelu wójtowym i wysłuchać jego samego w roli petenta. Chociaż – kiedy wójt przedstawił kalendarz swoich działań z dwóch ostatnich dni – miny i zapędy do objęcia wójtowego stołka jakby nieco osłabły.
Informatyk gminy Jarosław Modliszewski pokazał zebranym nowość z sali konferencyjnej – każda sesja Rady Gminy jest nagrywana i można śledzić jej obrady na bieżąco w Internecie.
Po tak solidnej porcji nowej wiedzy młodzież przekazała swoje spostrzeżenia na temat ewentualnych zmian w swoim otoczeniu.
Prezes stowarzyszenia Teresa Rysztak – inicjator tego działania - zebrała uwagi i zobowiązała się do przekazania ich na ręce sołtysów, celem dalszej realizacji.
To, co jednak najprawdopodobniej uda się wspólnie zrealizować przez młodzież, seniorów i władze gminy – to stworzenie parku na terenie podożynkowym. Trzeba przygotować teren i ruszyć z robotą. To wspaniały, wspólny pomysł, który może być trwały przez pokolenia.
Seniorzy również byli zadowoleni z wyników spotkania z wójtem gminy. Gminna Rada Seniorów jest na etapie doprecyzowania statutu i podczas marcowej sesji – prawdopodobnie – będzie podjęta uchwała o powstaniu GRS.W trakcie spotkania dyskutowano już o nowych pomysłach senioralnych, o możliwościach i problemach leżących po stronie seniorów i władz samorządowych.
Podsumowując można stwierdzić, że tam, gdzie jest dialog, wzajemne słuchanie i zrozumienie potrzeb – jest duża szansa na wspólne działanie dla dobra ogółu. I tak właśnie się dzieje w gminie Postomino.                                                            
Teresa Rysztak
Wróć do spisu treści