Akademia - Nowa strona Razem lepiej

Przejdź do treści

Akademia

Archiwum > 2022
Razem lepiej z Akademią Partnerstwa
Akademia Partnerstwa jest skierowana do lokalnych liderów/ek i aktywistów/ek działających na rzecz społeczności związanych z sektorem pozarządowym. Uczestnicy/czki zdobywają wiedzę i kompetencje, przy wykorzystaniu niekonwencjonalnych narzędzi, nowych metod działań lokalnych budujących więzi i odpowiedzialność za wspólne dobro. Zakończono nabór do Akademii Partnerstwa. W wyniku otwartej rekrutacji otrzymano 50 zgłoszeń z 16 województw. Do pierwszej edycji Akademii Partnerstwa zaprosiliśmy 18 liderów/liderek organizacji społecznych. Wśród nich jest Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” i Teresa Rysztak – prezes stowarzyszenia.
Ważnymi elementami Akademii Partnerstwa są:
interaktywność, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja zjazdów w różnych miejscach i kontekstach na terenie Polski, dostęp do wiedzy wypracowanej przez międzynarodowy zespół z Europy Środkowej i Norwegii.
   Koncepcja Akademii oparta jest o wielowymiarowe znaczenie słowa PARTNERSTWO w przestrzeni działań obywatelskich. PARTNERSTWO to współpraca, budowanie więzi między ludźmi i pokoleniami. Empatia wobec drugiego człowieka, jego poglądów i priorytetów. PARTNERSTWO to także uważność na otoczenie i społeczność lokalną w całej jej różnorodności. To wrażliwość i szacunek dla człowieka i przyrody. Wprowadzając zmiany na lepsze wokół siebie, małymi krokami zmieniamy cały świat. Potrzebujemy dzisiaj nowego podejścia i wizji świata, w którym dobrostan ludzi osiąga się w poszanowaniu środowiska i praw człowieka.
Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” zostało docenione i już od roku organizacja jest członkiem Akademii Partnerstwa.
- To wspaniałe wyróżnienie dla naszej organizacji – mówi prezeska Teresa Rysztak, która od początku istnienia stawiała na współpracę, na wspólne działania, na równość szans. - 15 lat temu, kiedy tworzyliśmy zalążki działań społecznych, nasza organizacja nazywała się Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i aktywności Pieńkowo – Pieńkówko „Razem lepiej”. Mimo zmiany nazwy i rozszerzenia działań na całą gminę w dalszym ciągu myśl przewodnia „Razem lepiej” realizuje się w działaniach stowarzyszenia.
Akademia Partnerstwa pozwoliła wzbogacić się w nowe doświadczenia, pomysły. Wymiana dobrych praktyk, fajnych pomysłów, nowych rozwiązań, jak  również pokazanie trudności, z którymi boryka się wiele organizacji, wieczorne rozmowy kuluarowe – to wszystko daje nowego kopa do działań i pozwala wierzyć w sens pracy społecznej.
Dzięki Akademii uczestnicy mieliśmy okazję do poznania niezwykłych miejsc w Polsce i za granicą.
Miejsca tak urokliwe i bogate w doświadczenia działań społecznych jak Rabka, Biebrzański Park Narodowy czy Wrocław na trwale zostaną w pamięci uczestników Akademii.
Wróć do spisu treści