Nieznane - Nowa strona Razem lepiej

Przejdź do treści

Nieznane

Archiwum > 2022
Poznawać nieznane
 
 
… to tytuł projektu opracowanego przez Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” we współpracy ze Szkołą Podstawową w Postominie i GOPS-em, a pozyskane fundusze pochodzą z Fundacji im. Stefana Batorego.
 
Celem tego projektu jest przybliżenie młodym mieszkańcom naszych wiosek miejsc, które powinni poznać, by – jako przyszli uczniowie miejskich szkół ponadpodstawowych, np. w Słupsku – wiedzieli, gdzie i po co mogą się udać, a tym samym, czuli się bardziej pewnie, byli mniej stremowani i zestresowani.
 
Ponad czterdziestoosobowa grupa uczniów SP Postomino i uczestników placówek wsparcia dziennego z Postomina i Staniewic oraz członkowie „Razem lepiej” wyruszyła do Słupska. Uczestnicy poznali zasady funkcjonowania najważniejszych placówek kulturalnych w tym mieście, czyli – Słupski Ośrodek Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną na ul. Grodzkiej. Poznanie tych miejsc i możliwości skorzystania z ich bogatej oferty działań zachwyciła uczestników. W trakcie pobytu w SOKu zorganizowane zostały warsztaty teatralne i rękodzielnicze. Uczestnicy rozładowywali emocje ćwicząc bezpieczne wyrażanie swych uczuć, grali na bębnach afrykańskich oraz lepili cudeńka z gliny.   
 
- Pierwszy raz jestem w tak dużej bibliotece – wypowiada się Helenka z kl. V; bardzo mi się podoba nie tylko ogromny księgozbiór, ale i fakt, że będąc czytelnikiem tej biblioteki mogę dostać szeroki wachlarz zniżek i bonusów w różnych placówkach w tym mieście, np. w naleśnikarni, czy kwiaciarni, czy u fryzjera. Nie wiedziałam, że czytając, jakbym zarabiała na inne przyjemności. Kiedy będę chodziła tu do szkoły średniej – na 100% się zapiszę, a bardzo lubię czytać książki.
 
- A mnie najbardziej podobały się warsztaty teatralne – mówi Wojtek z placówki w Postominie, bo udawaliśmy różne stwory, mogliśmy się wykrzyczeć i występować na scenie. Pierwszy raz grałem też na takim bębnie.
 
- Słupsk bardzo mi się podoba – mówi Karolinka z V kl. Piękne są bulwary i ludzie przyjaźni.
 
Uczestnicy zakończyli ten bogaty dzień w KFC, ale tam już nie musieli poznawać nieznanych miejsc i dań. Galerie handlowe są znane naszym dzieciom.
 
Opiekunami i animatorami tej wyprawy byli: Edyta Zosiuk, Maciej Pominkiewicz, Ewa Borowiec i Teresa Rysztak.
 
(ryt.)
Akcja Masz Głos
 
Wsparcie działań skierowanych do dzieci i młodzieży w ramach
 
Działanie finansowane z darowizny Leszka i Tamary Kołakowskich
 
przekazanej przez Fundację im. Stefana Batorego
 
 
SPRAWOZDANIE
 
         
Nazwa organizacji/   instytucji/ grupy (w przypadku grupy nieformalnej nie posiadającej nazwy,   imię i nazwisko osoby ją reprezentującej):
        
Postomińskie   Stowarzyszenie „Razem lepiej”
            
Adres:
        
76-113 Postomino 97
            
Nr wniosku:
        
25114/2021
            
Kwota dotacji/   darowizny:
        
2480,00
            
Okres   wykorzystania dotacji/ darowizny:
        
13.02.2022 – 30.05.2022
            
Osoba   odpowiedzialna za prowadzenie działań
        
Edyta Zosiuk i Teresa Rysztak
            
Email:
        
dysja1@wp.pl,  trysztak@wp.pl
       
 
1. Opis działań finansowanych z dotacji/ darowizny.
 
W realizacji projektu bezpośrednio uczestniczyło 40 uczniów Szkoły Podstawowej w Postominie oraz po 5 przedstawicieli Dwóch świetlic Placówek Wsparcia Dziennego ze Staniewic i Postomina. Razem 50 osób oraz pośrednio Ich rodzice i społeczność lokalna. Przeprowadzone zostały zajęcia informacyjne z uczniami i rodzicami, ponieważ projekt odpowiadał na potrzebę zgłaszaną przez uczestników - czyli przełamanie lęku przed nieznanym środowiskiem, związanym ze zmianą szkoły wiejskiej na dużą szkołę średnią – miejską. W związku z tym zaplanowane i zrealizowane zostały dwa wyjazdy do Słupska, które miały na celu przybliżyć znajomość miejsc, które mogą mieć wpływ na przełamanie tej bariery lęku.
 
Pierwszy wyjazd to poznanie bogatej oferty różnych działań w Miejskiej Bibliotece Publicznej, która oprócz podstawowej funkcji wypożyczania książek oferuje m.in. miejsce do odrabiania pracy domowej, organizuje ciekawe zajęcia dla dzieci i młodzieży. Ponadto uczniowie zwiedzili Słupski Ośrodek Kultury, gdzie poznali również ofertę dodatkowych zajęć dla młodzieży i uczestniczyli w warsztatach rękodzielniczych. Był też czas na spacer po nowo otwartych bulwarach nad Słupią, co też pokazało miejsca sprzyjające relaksowi w mieście.
 
Kolejny wyjazd to poznanie miejsc niezbędnych dla rozpoczynających naukę młodych przybyszy ze wsi. Był więc dworzec PKS i PKP, kasy biletowe i perony, przystanek miejskiej komunikacji, spacer po mieście, odwiedziny w Zespole Szkół Elektronicznych i Gastronomicznych. Było spotkanie w teatrze i warsztaty teatralne mające właśnie na celu przełamanie lęków przed nieznanym.
 
W trakcie realizacji nastąpiła współpraca Szkoły Podstawowej w Postominie z Postomińskim Stowarzyszeniem „Razem lepiej”, z placówką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pod którą podlegają świetlice  oraz ze Szkołą Podstawową w Staniewicach.
 
 
2. Ocena efektów prowadzonych działań/udzielonego wsparcia.
 
Uważamy, że projekt przyniósł zakładane efekty, co potwierdziły rozmowy i pisemne wypowiedzi uczniów. Poprzez bliższe dotarcie i poznanie miejsc przyjaznych młodym ludziom problem ze zmianą szkół i środowiska wiejskiego na miejskie został po części zniwelowany. Nie udało nam się zorganizować spotkania z panią wiceprezydent Słupska, która akurat miała wyjazd służbowy, ale pracownik Ratusza również poświęcił młodzieży chwilę czasu, by przedstawić ofertę miasta na ciekawe spędzanie czasu.
 
Satysfakcją dla organizatorów były późniejsze rozmowy z rodzicami i uczniami, którzy potwierdzali słuszność takiego wyboru programu wycieczek. Uważamy, że takie wyprawy „Oswajanie lęku”, wcześniejsze przetarcie szlaku do nowej szkoły, pokazanie miejsc, gdzie można atrakcyjnie i bezpiecznie spędzić czas oczekiwania na odjazd autobusu po lekcjach do domu przyczynią się do zmniejszenia trudnych problemów z tzw. młodzieżą dojeżdżającą, ponieważ będą wiedzieli, gdzie mogą ciekawie spędzić ten wolny czas. Jeśli – oczywiście – będą tego chcieli.
 
Organizatorzy i uczestnicy dziękują za darowiznę, która pomogła „Poznać nieznane”.
 
   
3. Zestawienie wydatków pokrytych z dotacji/ darowizny.
 
(przykładowo: zakup książek: 10 pozycji [tytuł]  x  30 zł, 10 pozycji [tytuł] x 40 zł = 700 zł;
 
prowadzenie warsztatów: 5 godzin x 100 zł = 500 zł; materiały biurowe np. flamastry: 100 sztuk x 2 zł = 200 zł, itd.)
 

         
Lista wydatków
        

            
1. Faktura 09/A/06/2022 przewóz osób   800,00
            
2. Faktura przewóz osób 800,00
            
3. Faktura  Zajęcia rękodzielnicze   warsztaty 880,00
            
Razem: 2480,00
       
Wróć do spisu treści