Masz - Razem lepiej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Masz

Archiwum > 2008
Masz głos / masz wybór

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i aktywności Pieńkowo - Pieńkówko "Razem lepiej" w Pieńkowie uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Masz głos, masz wybór. Akcja jest organizowana przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Jej celem jest zachęcenie Polaków do udziału w życiu publicznym, m.in. w wyborach samorządowych.
W naszej gminie odbyły się przedterminowe wybory wójta. Zachęcaliśmy mieszkańców, aby wzięli w nich aktywny udział. A nowego wójta poprosiliśmy o złożenie deklaracji dotyczącej jego najbliższych działań.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego