Walne - Nowa strona Razem lepiej

Przejdź do treści

Walne

Archiwum > 2022
Walne w „Razem lepiej”
Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” wkracza w 15 rok aktywnej działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, integracji i edukacji.
Podczas Walnego Zebrania Członków, po wysłuchaniu sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej, zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi.
Prezes stowarzyszenia Teresa Rysztak zaakcentowała wielość i różnorodność działań w minionym roku, były to między innymi: szkolenie z podstaw obsługi komputera, podstawy języka angielskiego, warsztaty teatralne, ceramiczne, rehabilitacyjne oraz zielarskie. Kolejny rok współpracowaliśmy z MaszGłosem, a nawet zostaliśmy ambasadorem tej akcji. Angażowaliśmy się w sprawy związane z prawami kobiet, aktywnie uczestniczyliśmy w spotkaniach Ery Kobiet z Koszalina, nawiązaliśmy współpracę z Akademią Partnerstwa z Krakowa, wymienialiśmy doświadczenia i dobre praktyki w różnych obszarach: dziedzictwa kulturowego, ekologii, tolerancji.
Zaistnieliśmy w obszernym artykule w ogólnopolskim Tygodniku Rolniczym z Poznania  oraz w Radio Koszalin. Zawsze możemy liczyć na miejsce prasowe w „Obserwatorze Lokalnym” i „Szepcie Postomina”. Największym jednak sukcesem w naszej działalności jest współpraca z Fundacją Pięknolesie z gminy Żary, z którą wspólnie prowadzimy działania na rzecz osób starszych, zagrożonych wykluczeniem m.in. transportowym. Wizyty w teatrze, kinie, wystawach malarskich, na spotkaniach z kulturą – to nasza pasja, staramy się, by nie zabrakło kontaktu z ludźmi kultury. Wizyta studyjna w gminie Żary pokazała nowe oblicza współpracy z samorządem oraz wspaniałe działania Fundacji Pięknolesie. Wcześniej my gościliśmy 50 osobową grupę seniorów z zaprzyjaźnionej gminy Żary, by wspólnie dopracować materiały owocnych spotkań. W trakcie realizacji duże wsparcie uzyskaliśmy od Stowarzyszenia Inspiracje ze Słupska, Pracowni Pozarządowej z Koszalina i Fundacji im. St. Batorego z Warszawy. Mile wspominamy też wspólne spotkania i działania z Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej ze Słupska, choćby podczas festiwalu gier niebanalnych, czy wspólna wizyta w teatrze  oraz z członkami Warsztatów Terapii Zajęciowej ze Sławna.
Podczas Walnego Zebrania członków Postomińskiego Stowarzyszenia „Razem lepiej” dokonano niewielkich zmian w statucie (po wcześniejszych konsultacjach) oraz zmieniono skład Zarządu. W ramach wyborów prezeską została Teresa Rysztak, wiceprezeską Ewa Bylczyńska-Safader, a sekretarzem Józef Rysztak. W skład Komisji Rewizyjnej weszły osoby: Bronisława Siwiuk – przewodnicząca, a członkowie to Renata Sil i Roman Krajewski.
Na zakończenie „nowa – stara” pani prezes serdecznie podziękowała członkom „Razem lepiej” za współpracę  i zaangażowanie oraz osobom wspierającym za życzliwość i serce. Wspólnie możemy zrobić coś dobrego dla siebie, dla naszych wiosek i gminy. Oby tylko ludziom chciało się chcieć. Miłym akcentem było też piękne podziękowanie wręczone przez uczestników dla założycieli stowarzyszenia –Teresy i Józefa Rysztak.  W spotkaniu wzięli też udział uchodźcy z Ukrainy Galina i Anatolij, którzy w trakcie nawiązali pierwsze znajomości z Razem Lepiej, sami też przygotowali ukraiński poczęstunek.
(ryt.)
Wróć do spisu treści