Walne - Razem lepiej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Walne

Aktualności
Walne i różowy bal dziesięciolecia
 
Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” zakończyło kolejny rok działania, który zarazem był dziesiątym rokiem intensywnej pracy.
Podczas walnego zebrania prezes Teresa Rysztak dokonała podsumowania działań merytorycznych oraz przedstawiła sprawozdanie finansowe. Wśród wielu działań szczególną uwagę poświęciła tradycyjnym spotkaniom, które wpisały się na stałe w kalendarz gminny. Są to: budzenie wiosny w Wilkowicach, majowe Zochy Gospochy,  czerwcowe wianki, lipcowa pierogarnia, sierpniowe lato leśny ludków w Chudaczewku, wrześniowa wycieczka do Szczecina, październikowa wycieczka do Szymbarka i Święto Kiszenia Kapusty, listopadowa Gala Niepodległości i grudniowe występy oraz spotkanie opłatkowe. Zgromadzeni jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi. Odbyły się też wybory nowego Zarządu Stowarzyszenia. Prezesem ponownie została wybrana Teresa Rysztak, wiceprezesem Ewa Bylczyńska-Safader, członkami Stanisława Krajewska i Marianna Zdrzeniecka, a sekretarzem Zarządu Józef Rysztak.
Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Ludwika Manuszewska (przewodnicząca), Jadwiga Pakos i Danuta Kania.
Pani prezes podziękowała poprzedniemu Zarządowi i życzyła nowemu samych sukcesów i zadowolenia oraz siły w realizowaniu ambitnych planów.
Pani Aleksandra Kurek, Wicewójt Gminy Postomino, złożyła również gratulacje dla wszystkich członków stowarzyszenia, zaznaczyła duże zaangażowanie w działania na rzecz lokalnej społeczności i zachęcała do dalszej pracy.
Wielkie wrażenie na zebranych uczyniła prezentacja multimedialna przygotowana przez Józefa Rysztaka, pokazująca dorobek stowarzyszenia w ciągu minionych lat. Było co oglądać, było co podziwiać. Przygotowana została też wystawa 10 tomów kronik, 4 wydań fotoksiażek oraz własnych kalendarzy i ulotek.
A potem już było tylko różowo, albowiem różowy kolor to zadowolenie, sympatia i ciepło. Zabawa była sympatyczna, przygotowana własnym kosztem i bezalkoholowa.
Wchodzimy w wiek –naście, a więc zaczynamy wiek nastolatków. Co się będzie działo? Zobaczymy.
Teresa Rysztak
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego