Falenty - Nowa strona Razem lepiej

Przejdź do treści

Falenty

Archiwum > 2020
Zainspirowali się w Falentach
Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” realizuje projekt pn. „Gmina przyjazna seniorom” w ramach tegorocznej Ogólnopolskiej Akcji „Masz Głos”. W czasie realizacji (i nie tylko) będziemy współpracować z Wójtem Gminy Januszem Bojkowskim, Radą Seniorów Gminy Postomino oraz z miejscową Szkołą Podstawową. Przypominamy – z wrodzoną skromnością – że w 2019r. wspólnie zdobyliśmy niezwykle zaszczytne miano „Super Samorząd” i ten tytuł zobowiązuje nas do sięgania po coraz nowsze, wspólne, wyzwania.
Prezes Stowarzyszenia Teresa Rysztak, a zarazem przewodnicząca Rady Seniorów – wspólnie z innymi działaczami społecznymi - aktywnie poszukują wzorców i metod aktywizowania społeczności senioralnej, by lepiej służyć środowisku osób starszych.
Ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych w Falentach koło Warszawy, którego organizatorem jest Fundacja im. St. Batorego jest takim miejscem, gdzie można się zainspirować i podpatrywać dobre, sprawdzone praktyki działalności społecznej. Stowarzyszenie „Razem lepiej” nie ma w pobliżu organizacja, która realizowałaby projekt z „Masz głosa”, więc szuka wzorców z dalszych okolic. Spotkanie w Falentach dało dużą dawkę wiedzy o budowaniu współpracy lokalnej w ramach ogólnopolskiego zjazdu realizatorów akcji Masz Głos.
Członkowie stowarzyszenia wyrazili dobrą wolę do współpracy, a zarazem chęć inicjowania lokalnych spotkań seniorów, by wspólnie wypracować gminną politykę senioralną.
Zachęcamy wszystkie osoby, które mają chęć, zdrowie i trochę czasu do włączenia się w spotkania wiejskie. Planujemy poprowadzić spacery badawcze, by poszukać miejsc, które mogą stanowić problem dla osób starszych lub niepełnosprawnych. Chcemy, by wspólnie z Wójtem Gminy i Radą Gminy określić, co można zrobić dobrego dla naszej małej ojczyzny. Wkrótce zaproszenia zostaną wysłane.
Teresa Rysztak
Wróć do spisu treści