Seniorzy - Nowa strona Razem lepiej

Przejdź do treści

Seniorzy

Archiwum > 2022
Seniorzy – seniorom
 
uwierzyć w siebie
Przełamać barierę lęku przed wystąpieniem. Pokonać strach, by dawać radość innym. Zapomnieć o kłopotach, uśmiechać się, poznać swą wartość. Górnolotnie, ale prawdziwie, a jeśli dodać wielką ulgę, że sprostało się zadaniu, że jest dobrze … to jest bardzo dobrze.
Z takimi nastrojami zakończyli letnie spotkania senioralne członkowie Postomińskiego Stowarzyszenia „Razem lepiej” z seniorami odpoczywającymi w OW „Barka”.
Wiosenną porą przygotowali program integracyjno – edukacyjno – kabaretowy, jako rezultat ubiegłorocznych warsztatów teatralnych. Zainteresowały się tym zaprzyjaźnione instytucje i organizacje i tak to się zaczęło. Występy, występy, występy szczególnie z seniorami przebywającymi w OW „Barka”, pozwoliły zrealizować wymienione we wstępie założenia. Ileż było nerwów, ile prób – kto to spamięta. Ale rozmowy, podziękowania, uśmiechy, brawa- tzw. „gwiazdorzenie”, to już jest ważne uczucie. Poznanie nowych osób, nawet zaproszenia do współpracy, kontynuacja rozwoju – WARTO.
Członkowie stowarzyszenia dziękują wszystkim, którzy pomogli w realizacji tego szalonego pomysłu, szczególnie członkom rodzin, którzy akceptowali taki zamysł, a także wolontariuszom z projektu „Seniorze uwierz w siebie, masz głos”, którzy zawozili artystów do Jarosławca. Tutaj akurat bardzo się zbiegły cele i nazwa. To trzeba przeżyć, zobaczyć, poczuć moc.
Teresa Rysztak
Wróć do spisu treści