Super - Nowa strona Razem lepiej

Przejdź do treści

Super

Archiwum > 2020
Nagroda Super Samorząd dla Postomińskiego Stowarzyszenia „Razem lepiej” i władz samorządowych
Podczas uroczystej Gali w Zamku Królewskim w Warszawie w dn. 7.06. prezes stowarzyszenia „Razem lepiej” – Teresa Rysztak wraz z 6 innymi laureatami z całej Polski odebrała nagrodę Super Samorząd przyznawaną za udaną współpracę społeczności lokalnych z władzami samorządowymi. Ze strony Gminy Postomino taką samą nagrodę odebrały wicewójt Aleksandra Kurek oraz wiceprzewodnicząca Rady Gminy Danuta Rąpalska.  
Nagrody przyznało wyjątkowe jury: prof. Jerzy Stępień – były przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, Katarzyna Kubicka-Żach – redaktor portalu Prawo.pl i Mikołaj Cześnik – członek Zarządu Fundacji im. St. Batorego. W ten sposób uhonorowane zostało zaangażowanie organizacji pozarządowej oraz władz samorządowych w działania lokalne, powodujące pozytywne zmiany w gminie Postomino. „Razem lepiej” w ramach ogólnopolskiej akcji Masz Głos we współpracy z ze Stowarzyszeniem Polites oraz Fundacją im. St. Batorego i samorządem gminnym zainicjowało powołanie Gminnej Rady Seniorów. Odbyło się wiele spotkań i działań na rzecz edukacji obywatelskiej w gminie, m.in. lekcje o samorządzie z samorządowcami, diagnoza potrzeb seniorów, diagnoza problemów środowiskowych widzianych oczyma młodzieży, spotkania z seniorami w ramach kawiarenki obywatelskiej a także aktywny udział w konsultowaniu i wprowadzaniu narzędzi partycypacji – inicjatywy lokalnej czy budżetu obywatelskiego. Powstał też wspólny samorządowo – pozarządowy pomysł na stworzenie parku pokoleń w Postominie.  Przedsięwzięcia te nie mogłyby dojść do skutku, gdyby nie otwartość na oddolne pomysły ze strony władz samorządowych i dlatego nagroda przyznawana jest zarówno inicjatorom działań, jak i lokalnym władzom. Tu również trzeba podkreślić dobrą współpracę z dyrekcją, nauczycielami i uczniami Szkoły Podstawowej w Postominie, którzy pozytywnie ocenili ten łyk samorządności i od września zaczynamy zgłębiać możliwości aktywności społecznej na rzecz polepszania i upiększania najbliższego otoczenia.
 „Samorząd to my wszyscy” – to hasło i idea, która przyświeca nagrodzie Super Samorząd oraz akcji Masz Głos, w ramach której wspieramy ludzi, którym chce się działać i którzy czują się odpowiedzialni za swoje otoczenie – mówi Joanna Załuska, dyrektorka akcji Masz Głos z Fundacji im. Stefana Batorego, a zarazem wielka przyjaciółka Postomińskiego Stowarzyszenia. Tegoroczna edycja nagrody Super Samorząd ma wyjątkowy charakter – zbiega się z 30-leciem polskiej demokracji, a także z 30-leciem działalności Fundacji im. Stefana Batorego, która na różnych polach działa na rzecz umacniania i rozwoju społeczeństwa demokratycznego w Polsce. 
Teresa Rysztak
Wróć do spisu treści