Rada - Nowa strona Razem lepiej

Przejdź do treści

Rada

Archiwum > 2020
Rada Seniorów Gminy Postomino
W przeddzień Święta Niepodległości odbyło się pierwsze w historii naszej gminy posiedzenie Rady Seniorów. Podczas obrad wybrano Przewodniczącą Rady, którą została Pani Teresa Rysztak oraz Wiceprzewodniczącą -  Panią Krystynę Humińską. Rada liczy 4 osoby, dodatkowo Pani Bronisława Siwiuk i Pan Bartnik. Niestety, więcej chętnych nie było.
Na posiedzeniu został omówiony zakres zadań Rady oraz jej plany i zamierzenia.
Celem działania Rady jest wspieranie środowiska seniorów, reprezentowanie ich potrzeb, oczekiwań oraz zbiorowych interesów. Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy oraz inicjatywny wobec organów Gminy, z którymi współpracuje w obszarach dotyczących osób starszych.
Przypomnijmy, że to Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” złożyło wiosną ub. roku wniosek do Rady Gminy o utworzenie takiego ciała, które będzie dbać o interesy osób starszych.  Niestety. pierwsze próby utworzenia RG nie powiodły się i dopiero teraz możemy powiedzieć, że Rada się ukonstytuowała. Nasza Gmina wciąż punktuje z zakresie partycypacji obywatelskiej i tym samym znaleźliśmy się wśród nielicznych gmin wiejskich, w których powstała RS.
                Na najbliższym roboczym spotkaniu opracowany zostanie plan działań i zasady kontaktów z seniorami.
Już teraz możemy zadeklarować, że wspólnie z Wójtem Januszem Bojkowskim i Radą Gminy będziemy czynić starania, by nasza gmina stała się GMINĄ  PRZYJAZNĄ  SENIOROM  nie tylko z nazwy, ale przede wszystkim z działań.         
Zdjęcia: UG Postomino
Wróć do spisu treści