senior - Nowa strona Razem lepiej

Przejdź do treści

senior

Archiwum > 2022
Seniorze uwierz w siebie, masz głos

Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” we współpracy z Fundacją „Pięknolesie” zaczyna realizację projektu  „Seniorze uwierz w siebie, masz głos” w ramach programu „Aktywni Obywatele”. Zadaniem projektu będzie przede wszystkim wsparcie osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które są zagrożone wykluczeniem transportowym.
W gminie Postomino – podobnie jak w wielu gminach wiejskich w całej Polsce – występuje problem z komunikacją publiczną. Zdecydowana większość mieszkańców posiada prywatne samochody, a nawet dwa lub trzy w gospodarstwie, ale są też takie osoby, które go nie mają, mieszkają samotnie lub rodzina jest pracująca, lub są na tyle schorowane czy słabe, że nie mogą dojść do przystanku autobusowego. A trzeba pojechać do lekarza, zrobić większe zakupy, spotkać się  na jakiejś aktywności lokalnej, trzeba do fryzjera, czy do dentysty. Jest przecież tak wiele potrzeb, które towarzyszą nam codziennie, które musimy zaspokajać. Do takich osób skierowany jest ten projekt. W najbliższej czasie nastąpi otwarcie biura projektu w pieńkowskiej świetlicy wiejskiej. Tam będzie można zgłaszać potrzeby wyjazdów.
Ideą projektu jest zebranie grupy osób (zwanych wolontariuszami), którzy dysponują prywatnymi samochodami, mają prawo jazdy i wolny czas (lub chociaż trochę), by poświęcić go dla innej – potrzebującej osoby. Ci wolontariusze będą przeszkoleni w zakresie kontaktów z klientem, a także w zakresie pomocy osobom starszym. Stowarzyszenie pozyskało fundusze na refundację kosztów przejazdu. Jest to ministerialna stawka 0,8358 zł za kilometr (wliczając wszystkie kilometry, również dojazdu do osoby potrzebującej). Koordynatorem jest p. Józef Rysztak, emerytowany kierownik byłej Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ w Postominie. Wszelkie zapytania, sugestie, uwagi można zgłaszać pod numer 608 416 992.
Obecnie jesteśmy na etapie promocji projektu, chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób zarówno potrzebujących, jak i osób mogących świadczyć tę usługę. Bardzo prosimy o przekazywanie tej informacji swoim znajomym, sąsiadom. Pomóżmy sobie wzajemnie.
Nie pozwólmy, by osoby mieszkające w bardzie odległych wioskach naszej gminy nie mogły korzystać z uroków życia.
Projekt dofinansowany jest przez Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, obszar 3 Wsparcie grup narażonych na wykluczenie.
Teresa Rysztak
Wróć do spisu treści