Razem - Nowa strona Razem lepiej

Przejdź do treści

Razem

Archiwum > 2021
„Razem lepiej” w ogólnopolskiej akcji!

Kolejny raz Postomińskie  Stowarzyszenie „Razem lepiej” zakwalifikowało się do ogólnopolskiej akcji Masz Głos, prowadzonej przez Fundację im. Stefana Batorego. Już niedługo odbędą się spotkania młodzieży z seniorami, by wspólnie przygotować materiały do publikacji pt. „Opowiedz mi dziadku – posłuchaj wnusiu”. Dodatkowe spotkania seniorów z przedstawicielami Gminy będą miały za zadanie wypracowanie pozytywnej współpracy samorządu z ludźmi starszymi. Rozmowy pokoleniowe dotyczące wspomnień sprzed 50 lat, opisane przez młodzież starszych klas znajdą miejsce w pięknie wydanym albumie. Dzięki współpracy z lokalnym samorządem ożyją wspomnienia, nastąpi większe zrozumienie pokoleniowych problemów.
Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” znalazło się w gronie 314 uczestników tegorocznej edycji akcji Masz Głos. Fundacja Batorego prowadzi akcję od 15 lat, adresując ją do organizacji społecznych i grup nieformalnych, które chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie. Biorą w niej udział m.in. stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, rady młodzieżowe, rady seniorów, które mają pomysł na konkretne działanie lub chcą rozwiązać lokalny problem. Organizatorzy akcji Masz Głos pomagają im przeprowadzić działania we współpracy z władzą lokalną i mieszkańcami, tak, aby społeczność działała w poczuciu wspólnej sprawy.
„W akcji Masz Głos chodzi o poczucie wpływu mieszkańców na otoczenie i na decyzje władz oraz o współpracę, dzięki której można rozwiązać lokalny problem albo po prostu zrealizować dobry pomysł. Przy tak wspaniałych uczestnikach, jacy zgłosili się do nas w tym roku, to wszystko jest możliwe, a jury nagrody Super Samorząd, którą przyznajemy na koniec edycji, nie będzie miało kłopotu z wyborem laureatów" – mówi Joanna Załuska, dyrektorka akcji Masz Głos Fundacji Batorego.
Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” zajmie się historią najstarszych mieszkańców naszej gminy, zatrzyma na kartach opracowania Ich losy, pokaże, jak zmieniał się nasz „gminny świat”. Dotychczas nikt nie podjął się takiego zadania, a czasy tak szybko się zmieniają i ludzie tak szybko zapominają, za szybko odchodzą. Stowarzyszenie chce ocalić od zapomnienia obraz naszej gminy sprzed 50 lat. Przy okazji również ważne jest, by wspólnie z samorządem lokalnym pochylić się nad potrzebami senioralnymi, próbować tworzyć wspólną politykę dla ludzi starszych. Stowarzyszenie ma duże doświadczenie w pracy na rzecz seniorów i we współpracy z samorządem, albowiem w 2019 r. wspólnie uzyskało prestiżowe ogólnopolskie wyróżnienie – Super Samorząd.
- Działania skierowane do seniorów świadczą nie tylko o szacunku dla ludzi starszych, są też w pewnym stopniu podziękowaniem za Ich ciężką pracę, są też odbierane jako chęć zatrzymania uciekającego czasu. Współpraca z samorządem, honorowy patronat Wójta Gminy  i wspólne działania podnoszą prestiż projektu i zawsze prowadzą do pozytywnych rozwiązań na rzecz ludzi – a to jest podstawowy cel naszych poczynań w stowarzyszeniu – mówi Teresa Rysztak – ambasadorka akcji Masz Głos i prezes Postomińskiego Stowarzyszenia „Razem lepiej”.
 Jeśli to działanie uda się zrealizować z sukcesem, stowarzyszenie „Razem lepiej” oraz lokalny samorząd ma szansę na nagrodę Super Samorząd. Nagrodę otrzymuje zarówno organizacja, społeczność mieszkańców, jak i władze lokalne za działanie razem we wspólnej sprawie, bo Super Samorząd docenia umiejętność dialogu i współpracy, zgodnie z dewizą akcji Masz Głos, że „samorząd to my wszyscy”.
Akcja Masz Głos jest programem Fundacji Batorego realizowanym we współpracy z: Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszeniem Homo Faber, Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszeniem Rozwoju INSPIRACJE. Do edycji 2021 zgłosiła się rekordowa liczba organizacji z 215 gmin z całej Polski. www.maszglos.pl.
Kontakt dla mediów:
·         Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” Teresa Rysztak  698 735 814 ew. trysztak@wp.pl
 
·         akcja Masz Głos, Fundacja im. Stefana Batorego
Alicja Zaczek-Żmijewska, 796 332 133
azmijewska@batory.org.pl
Wróć do spisu treści