Uczymy - Nowa strona Razem lepiej

Przejdź do treści

Uczymy

Archiwum > 2022
Uczymy się samorzecznictwa
Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” wspólnie z Fundacją Pięknolesie od 8 miesięcy realizuje projekt skierowany do osób starszych pod nazwą „Seniorze uwierz w siebie. Masz Głos”.
 

 
Celem projektu była pomoc osobom starszym w niwelowaniu problemów związanych z wykluczeniem transportowym. Dzięki pracy  20 wolontariuszy aż 58 osób w wieku senioralnym mogło skorzystać z dojazdu do lekarzy, na rehabilitację, na spotkania towarzyskie, kulturalne, czy po inne istotne potrzeby. Wolontariusze przejechali ponad 16 tysięcy kilometrów, wykonali 369 kursów. Słowa uznania, szacunku i podziękowań dla tej grupy, która poświęcając swój czas i samochód służyła pomocą w trudnych sytuacjach.
Dowóz, niestety, już się skończył. Gmina Postomino jest rozległa i dość daleko mamy do miast, więc limit kilometrów został wyczerpany.
Pora teraz na podsumowania, szkolenia, wyciąganie wniosków i szukanie dalszych rozwiązań.
W tym celu przygotowane zostało spotkanie grupy uczestników, realizatorów i przedstawicieli stowarzyszenia „Inspiracje” ze Słupska, by zastanowić się nad dalszymi losami projektu, a zarazem poznać narzędzia samorzecznictwa.
Gośćmi honorowymi były panie wicewójt Aleksandra Kurek i kierowniczka GOPS-u Aneta Mikołajczyk.
Uczestnicy zgłosili mnóstwo problemów związanych z dojazdami, ale też wspólnie z przedstawicielkami administracji szukali rozwiązań, zgłosili też kilka pomysłów do dalszych senioralnych działań. Prowadzący szkolenie zapoznali seniorów z narzędziami samorzecznictwa, np. pisanie wniosku do gminy. Zebrani otrzymali też przykłady takich pism i materiały edukacyjne dotyczące aktywności obywatelskiej.
Teresa Rysztak
Wróć do spisu treści