Wizyta - Nowa strona Razem lepiej

Przejdź do treści

Wizyta

Archiwum > 2021
Owocna wizyta studyjna
Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” współpracuje z Fundacją „Pięknolesie” z Sieniawy Żarskiej (woj. lubuskie) w działaniach wspierających rozwój aktywności senioralnej.
 
Współpraca polega na wspólnym inicjowaniu i organizowaniu działań skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym akcentem na osoby starsze i samotne, mające problemy z komunikacją samochodową. Zarówno zarząd Fundacji, jak i stowarzyszenia „Razem lepiej” mają wiele sukcesów, godnych dalszego przekazania, ale są też bardzo otwarci na nowe pomysły i chętnie uczą się od siebie.
 
Na początku października Fundacja Pięknolesie zespół Gościeszanki zorganizowało wyjazd 50 osobowej grupy seniorów do Jarosławca, tam nastąpiła integracja i wstępna wymiana doświadczeń.
 
Postomińscy seniorzy z wielkim zainteresowaniem przyjęli zaproszenie, by poznać piękne, historyczne ziemie lubuskie, a przede wszystkim ludzi i Ich dobre praktyki.
 
Dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy Postomino w ramach trybu pozakonkursowego – grupa 8 osób pojechała do Żar i tam zetknęła się z niezwykłą życzliwością, sympatią i doświadczeniem projektowym Fundacji Pięknolesie. Uczestnicy poznali zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, dopracowywali dokumenty projektu „Seniorze uwierz w siebie – masz głos”, a także nawiązywali kontakty z osobami, z którymi znaleźli wspólny język i cel. Odbyło się też szkolenie nt. możliwości stworzenia Rady Seniorów. Dodatkowym atutem wyjazdu była też możliwość zwiedzenia historycznych Żar. Przewodnikiem społecznym był lokalny regionalista i nauczyciel historii doktor Rafał Szymczak, punktem programu było także Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego. Ogromne wrażenie wywarł na „turystach” kompleks dawnego opactwa Augustianów w Żaganiu ( pierwsze wzmianki z 1284e), gdzie znajduje się przepiękny kościół parafialny i wspaniała biblioteka licząca obecnie ok. 2000 starodruków z pięknymi freskami i szafami z XVIII w.
 
Zwieńczeniem wyjazdu studyjnego było spotkanie zorganizowane przez Fundację Pięknolesie w ramach obchodów Żarskiego Tygodnia Seniora. Ten wspaniały wieczór rozpoczął się od mszy św. w kościele w Sieniawie Żarskiej, a następnie uczestnicy spotkali się w pięknie ustrojonej świetlicy wiejskiej.
 
Miejscowe panie z KGW i chóru Pięknolesie wspólnie z sołtysem Krzysztofem Stefanowiczem pokazały wielki smak i gościnność. Wśród zaproszonych i obecnych był wójt Gminy Niegosławice Pan Jan Kosiński, kierownik GOPSu Maria Nowak i Radna Gminy Żary Barbara Litewka oraz Proboszcz lokalnej Parafii ks. Ziemowit Katulski i zespół śpiewaczy Gościeszanki.
 
Po gorącym posiłku i serdecznych przywitaniach przez gospodynię wieczoru Krystynę Adamenko – prezeski Fundacji Pięknolesie - wystąpiły gwiazdy wieczoru: Beata Kozidrak, Wioletta Willas, Danuta Rin, Teresa Werner i inni wielcy artyści, którzy przy owacjach zebranych zaprezentowali kabaretowy show, następnie oficjalnego otwarcia balu dokonali członkowie z „Razem lepiej” zapraszając wszystkich do wspólnego poloneza. A potem zabawa, radość, uśmiech i życzliwość trwała do … zmęczenia seniorów. Wielki aplauz wzbudził ogromny tort ufundowany przez Wójta Gminy Żary Leszka Mrożka i kierownik GOPSu p. Marię Nowak.
 
Członkowie Postomińskiego Stowarzyszenia „Razem lepiej” dziękują wszystkim tym, którzy przyczynili się do nawiązania bliższych kontaktów z partnerską gminą Żary i Fundacją Pięknolesie. Szczególne słowa podziękowań dla Wójta Gminy Postomino Janusza Bojkowskiego za dofinansowanie wizyty studyjnej.
 
Wyjazd ten zaowocuje nie tylko wymianą doświadczeń, ale przede wszystkim – już w niedługim czasie – działaniem na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem transportowym.
 
Teresa Rysztak
Wróć do spisu treści