One - Nowa strona Razem lepiej

Przejdź do treści

One

Archiwum > 2022
One Billion Rising czyli Taniec przeciwko przemocy
Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sławnie przekazali w tańcu swoje zdanie na temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Brzmiało ono: „Jedna za miliard, miliard za jedną” i „Nigdy więcej”. Spotkanie odbyło się 14 lutego i było jednym z elementów składowym sympatycznego dnia miłości.
- Ćwiczyliśmy prawie dwa tygodnie; - dużo rozmawialiśmy o przemocy; - nie wolno znęcać się nad kobietami, nad słabszymi. W ogóle nie można nikogo bić. Trzeba rozmawiać, tłumaczyć – tak spontanicznie wypowiadali się młodzi ludzie, członkowie sławieńskiego stowarzyszenia Akson, którzy – jak potrafili – pięknie i z przejęciem odtańczyli taniec przeciwko przemocy.
Blisko 50 osobowa  grupa pod okiem instruktorki włączyła się  w ogólnoświatowy protest w formie tańca, który zwraca uwagę na  przemoc wobec dziewcząt i kobiet, przede wszystkim na najbardziej drastyczny, wciąż lekceważony jej przejaw – przemoc seksualną.
Elżbieta Śledź kierownik WTZ w Sławnie mówi o dużym  zaangażowaniu jej podopiecznych, którzy bardzo przeżywali zarówno historie osób prześladowanych, jak i własne podejście do problemu.
Na spotkanie zostały też zaproszone lokalne liderki działań społecznych: Dorota Chałat – przedstawicielka  KARR, inicjatorka wielu akcji obywatelskich, założycielka Stowarzyszenia Era Kobiet w Koszalinie, Justyna Pacuła – Woźniak – szefowa Klubu Ekonomii Społecznej w Zakrzewie i Teresa Rysztak – prezeska Postomińskiego Stowarzyszenia „Razem lepiej”, które wspólnie z członkami Aksonu i instruktorami zatańczyły  i wyraziły stanowcze zdanie „Przemocy mówimy NIE”.
Teresa Rysztak
Wróć do spisu treści