Nowa strona Razem lepiej

Przejdź do treści

Nasi na Forum Rad Seniorów

Na 131 jednostek samorządów w województwie zachodniopomorskim funkcjonuje 30 miejskich lub gminnych rad seniorów. W tym jest również rada naszej gminy. V Zachodniopomorskie Forum Rad Seniorów, które zorganizowała Koszalińska Pracownia Pozarządowa, odbyło się w Kołobrzegu i spotkali się tam zarówno przedstawiciele rad seniorów, jak i osoby działające z osobami starszymi oraz pracownicy samorządowi. Gminę Postomino reprezentowała Teresa Rysztak przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów oraz członkowie Postomińskiego Stowarzyszenia „Razem lepiej”.
W trakcie obrad zebrani dyskutowali nad wieloma problemami dotyczącymi tzw. polityki senioralnej. Poważnym problemem w wielu organizacjach jest brak wsparcia, współpracy z lokalnym samorządem, ale też były przykłady – między innym w Darłowie – gdzie seniorzy mogą liczyć na wszechstronną pomoc w realizacji swoich projektów. Dużą wagę przykładano do tego, by Rada Seniorów mogła stać się organem doradczym, by wspólnie ze środowiskiem osób starszych być zespołem dialogu obywatelskiego.
Według ustawy o Samorządzie Gminnym „Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej”.
Osoby reprezentujące gminę Postomino miały się czym pochwalić (m.in. działania z budżetu obywatelskiego, 120 godzinny bezpłatny kurs komputerowy dla seniorów i kurs języka angielskiego dla 25+), sami też bacznie notowali przykłady dobrych praktyk w innych organizacjach, by w przyszłości korzystać i proponować coraz większej rzeszy seniorów.
Miejmy nadzieję, że nasza gminna rada seniorów, która została uszczuplona (osobista rezygnacja) o 2 osoby, prawdopodobnie mocą uchwały rady gminy zostanie wzmocniona. Aktualnie zostały złożone do gminy propozycje działań prosenioralnych, wkrótce nastąpi realizacja.
Teresa Rysztak
Oczywiście wszystkie zapytania, propozycje, uwagi można skonsultować z przewodniczącą GRS Teresą Rysztak – tel. 660 030 972 oraz z członkinią Bronisławą Siwiuk – tel. 696 339 257.
Zapraszamy do współpracy.

Podpisały umowę

Już wcześniej informowaliśmy naszych Czytelników, że Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” we współpracy z Fundacją Pięknolesie pozyskało grant z programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” na kwotę 30 tysięcy euro na działania zmierzające do przeciwdziałania wykluczeniu transportowemu.
Z wielką przyjemnością przekazujemy wiadomość, że umowa została podpisana podczas spotkania regionalnego ogólnopolskiej akcji „Masz Głos” w Jarosławcu. Projekt nosi nazwę „Seniorze uwierz w siebie – masz głos”. Stronę Fundacji Pięknolesie reprezentowała prezes Krystyna Adamenko, a stronę naszego stowarzyszenia prezeski Teresa Rysztak i Ewa Bylczyńska – Safader.
Na podstawie tejże umowy na działania związane z dowozem mieszkańców mających problem z dojazdem do odległego miejsca w istotnych sprawach życiowych pozyskaliśmy 12,5 tysiąca euro. W tym po raz pierwszy mamy też możliwość zakupu laptopa i drukarki na potrzeby projektu (dotychczas korzystaliśmy z prywatnego sprzętu i energii). Koordynatorem projektu (a zarazem jakby kierownikiem biura będzie Józef Rysztak, emerytowany nauczyciel, informatyk). Wszelkie zgłoszenia – od chwili rozpoczęcia działań – trzeba będzie uzgadniać z p. Józefem – tel. 608 416 992.
Obecnie tworzymy listę osób zarówno potrzebujących dowozu, jak i osób, które mogłyby tę usługę wykonać za określoną stawkę projektową. Osoby, które będą mogły poświęcić swój czas będą musiały odbyć też krótkie szkolenie.
O fakcie rozpoczęcia działalności biura projektu będziemy informować zarówno plakatami, jak i telefonicznie, internetowo, u lekarzy, w GOPS-ie, w urzędzie gminy oraz w ogłoszeniach parafialnych.
Teresa RysztakZdrowie rośnie
wokół nas

Koniec lata to najwyższy czas, by pomyśleć o zbliżającej się zimie i zadbać, by nasze spiżarnie zapełniły się bogactwem natury, po które będziemy sięgać podczas długich, zimowych wieczorów. Mieszkamy w czystym (prawie) środowisku więc tym bardziej mamy możliwość skorzystania z różnych owoców i ziół rosnących w naszych sadach, na łąkach czy miedzach polnych.(dalej)
Razem lepiej
dla mieszkańców
Wiedźmy na Wilczym Polu


Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” od kilku lat organizuje spotkania aktywnych, niebanalnych kobiet pn. „Zlot czarownic”. Tegoroczne spotkanie miało bardziej uroczysty charakter – 5 letnia tradycja zobowiązuje, więc OGROM radości, że żyjemy i spotykamy się. (Więcej)
Seniorzy ukończyli komputerową
szkołę podstawową

Dwudziestoosobowa grupa starszych mieszkańców gminy Postomino ukończyła I etap szkolenia komputerowego E-senior z oceną bardzo dobrą. (więcej)

Najpierw komputery,
teraz pora na języki
 
Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” ustawicznie pracuje nad tym, by nie marnować czasu i okazji. Przede wszystkim większość członków jest już po drugiej dawce szczepień więc możemy w miarę spokojnie planować kolejne działania.
Po prawie półrocznej przerwie finiszujemy z projektem E-senior, przy współpracy z Fundacją IT ze Szczecina. Grupa 20 seniorów (w podziale na grupy i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa epidemiologicznego) kończy projekt nauki podstaw obsługi komputera. Wprawdzie nieco wiadomości uleciało w siną dal, ale już zostały nadrobione zaległości i klawiatury grzeją się do czerwoności. Jeszcze tylko kilka spotkań i można udać się na wakacje ze „świadectwami z czerwonym paskiem”.
- To jedno z działań zapobiegających cyfrowemu wykluczeniu osób starszych, które mają problem z napisaniem meila, poszukania czegoś w Internecie - mówi jedna z uczestniczek szkolenia. – Mimo, że w pamięci mamy nie tak dawne pisanie listów, opłaty na poczcie, czy tradycyjne recepty – musimy nauczyć się nowoczesnych form przekazu informacji. Taki niestety będzie nadchodzący czas i trzeba „poznać wroga, by stał się przyjacielem”. Prawdopodobnie będziemy kontynuować takie spotkania edukacyjne dla seniorów, ale nie wiadomo kiedy i za ile. Te były za darmo.
By nie tracić rozpędu naukowego Postomińskie Stowarzyszenie, jako współorganizator, chce zachęcić mieszkańców naszej gminy do uczestnictwa w projekcie nauki języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Opłata symboliczna 1,50 zł/godz. (słownie jeden złoty pięćdziesiąt groszy za godzinę).
Wszelkich szczegółów udzielają Teresa Rysztak – tel. 660 030 972 oraz Ewa Bylczyńska Safader – tel. 606 966 652.
Zbieramy grupę osób dorosłych powyżej 25 roku życia, mieszkańców woj. zach.pom.; mieszkańcy naszej gminy mają pierwszeństwo.
Teresa Rysztak
„Razem lepiej” 

w ogólnopolskiej akcji!
Jest w nas moc
 
Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” aktywnie uczestniczy w działaniach mających na celu przełamanie bezczynności i bezsilności, pomagamy sobie i słabszym, i chętnie włączamy się w akcje proobywatelskie.
Wśród takich działań było m.in. popieranie p. Zuzanny Rudzińskiej – Bluszcz – kandydatki na Rzecznika Praw Obywatelskich.
Otrzymaliśmy od Niej piękny i mądry list z przesłaniem, którym chcemy się podzielić z Wami. (dalej)
Proszę - wesprzyj

Nadchodzi czas rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Każdy z nas będzie musiał oddać 1% na cele charytatywne. Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” bardzo serdecznie dziękuje wszystkim tym, którzy w ub. roku przekazali swój 1 % na naszą organizację. Zapewniamy, że prowadzimy - obecnie w nieco zwolnionym tempie – wiele działań, zmierzających do poprawy losu osób starszych i niepełnosprawnych w naszej gminie. W ub. roku były to m. in. warsztaty gliniarskie, warsztaty kulinarne, treningi pamięci senioralnej. Spotykaliśmy się na lokalnych festynach, pracowaliśmy nad sprawnością fizyczną.
Obecny rok pełen jest niewiadomych, ale chcemy mieć nadzieję, że z wiosennym przebudzeniem będziemy mieć dość siły i chęci, by pracować nad swoimi słabościami, doskonalić to, co dobre, by znów cieszyć się życiem. (dalej)
Podziękowanie

Miło nam przekazać wszystkim członkiniom i członkom oraz sympatykom Postomińskiego Stowarzyszenia „Razem lepiej” ciepłe słowa, które otrzymaliśmy od Pracowni Pozarządowej z Koszalina.
Bardzo dziękujemy za docenienie naszych działań, a jednocześnie chcemy być tej dobrej myśli, że jeszcze wiele dobrych chwil przed nami, wiele projektów mamy ochotę zrealizować i wspólnie z Pracownią Pozarządową cieszyć się radością i zdrowiem. (dalej)
Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos 2021! 

Ty też dołącz na: www.maszglos.pl 
Jeśli chcesz wiedzieć więcej o programie, napisz do mnie wiadomość – mail trysztak@wp.pl telefon 698735814 (więcej)

Wróć do spisu treści