Nowa strona Razem lepiej

Przejdź do treści
Czas na Erę Kobiet
Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” w minionym roku brało udział w projekcie „Dwie przestrzenie, jeden świat”, realizowanym przez Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Era Kobiet”, którego prezeską i inicjatorką działań jest Dorota Chałat.
               W ramach projektu odbyły się warsztaty World Caffe, warsztaty wzmacniające – praca nad autoprezencją, wizerunkiem, utworzona została Zachodniopomorska Sieć Kobiet, przeprowadzone zostały kampanie społeczne dotyczące praw pacjenckich, edukacja w zakresie praw człowieka i praw kobiet, prowadzone było doradztwo obywatelskie, prawne, psychologiczne, z zakresu ekonomii społecznej i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
               15 stycznia odbyło się podsumowanie działań projektowych. Miałam wielką przyjemność uczestniczyć  i w działaniach, i w tym spotkaniu.
Jednym z rezultatów tego projektu było wydanie „Poradnika liderki” oraz „Poradnika Obywatelskiego”. Kilkanaście pań z województwa zachodniopomorskiego współtworzyło treści tego poradnika. Miło poinformować, że i nasze – stowarzyszenia – i moje osobiste doświadczenia w organizacji pozarządowej znalazły miejsce w publikacji „Ja, liderka”.
               Jako 15 letnia organizacja – obecnie głównie nastawiona na pracę z seniorami, mamy wiele doświadczeń i wypracowanych metod. Najistotniejsze to nie zamykać się w czterech ścianach, robić coś dla siebie i innych. Jeżeli tylko uspokoi się sytuacja zdrowotna w kraju – ruszamy z nowymi działaniami, z kabaretem, może tańcem, zawsze z integracją i edukacją.
                                                                                             Teresa Rysztak
Nic o nas bez nas
Wójt Gminy Postomino ogłosił wybory uzupełniające do Gminnej Rady Seniorów. Rada Seniorów została ukonstytuowana w 2019 r., jednakże z różnych względów stan osobowy zmniejszył się o 2 osoby. W związku z sytuacją pandemiczną wybory nieco się przesunęły, ale pora wziąć się do roboty. Rada Seniorów pełni funkcję doradczą, konsultacyjną i inicjującą we współpracy z władzami gminy, oczywiście w sprawach dotyczących seniorów. Wobec tego NIC O NAS BEZ NAS.
Jeżeli jesteś w wieku 60+ i jesteś mieszkańcem gminy Postomino oraz masz troszkę czasu i trochę więcej pomysłów na działania seniorów – startuj w wyborach. Wystarczy zebrać podpisy 10 innych seniorów popierających Twoją kandydaturę. Czekamy na zgłoszenia. Druki oraz wszystkie wytyczne zamieszczone zostały na BIP gm. Postomino.
To od nas – seniorów – zależy, jak będziemy mogli zrealizować swoje senioralne marzenia. Nikt za nas tego nie zrobi. Nie pozwólmy, by tylko w czasie wyborów widziano w nas moc. My ją mamy teraz. Tylko muszą być chętni do pracy w Radzie Seniorów (nieodpłatnie).
Zapraszam serdecznie, chętnie udzielę wszelkiej informacji.
Teresa Rysztak
Przewodnicząca GRS
Seniorze uwierz w siebie, masz głos

Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” we współpracy z Fundacją „Pięknolesie” zaczyna realizację projektu  „Seniorze uwierz w siebie, masz głos” w ramach programu „Aktywni Obywatele”. Zadaniem projektu będzie przede wszystkim wsparcie osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które są zagrożone wykluczeniem transportowym.
W gminie Postomino – podobnie jak w wielu gminach wiejskich w całej Polsce – występuje problem z komunikacją publiczną. Zdecydowana większość mieszkańców posiada prywatne samochody, a nawet dwa lub trzy w gospodarstwie, ale są też takie osoby, które go nie mają, mieszkają samotnie lub rodzina jest pracująca, lub są na tyle schorowane czy słabe, że nie mogą dojść do przystanku autobusowego. A trzeba pojechać do lekarza, zrobić większe zakupy, spotkać się  na jakiejś aktywności lokalnej, trzeba do fryzjera, czy do dentysty. Jest przecież tak wiele potrzeb, które towarzyszą nam codziennie, które musimy zaspokajać. Do takich osób skierowany jest ten projekt. W najbliższej czasie nastąpi otwarcie biura projektu w pieńkowskiej świetlicy wiejskiej. Tam będzie można zgłaszać potrzeby wyjazdów.
Ideą projektu jest zebranie grupy osób (zwanych wolontariuszami), którzy dysponują prywatnymi samochodami, mają prawo jazdy i wolny czas (lub chociaż trochę), by poświęcić go dla innej – potrzebującej osoby. Ci wolontariusze będą przeszkoleni w zakresie kontaktów z klientem, a także w zakresie pomocy osobom starszym. Stowarzyszenie pozyskało fundusze na refundację kosztów przejazdu. Jest to ministerialna stawka 0,8358 zł za kilometr (wliczając wszystkie kilometry, również dojazdu do osoby potrzebującej). Koordynatorem jest p. Józef Rysztak, emerytowany kierownik byłej Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ w Postominie. Wszelkie zapytania, sugestie, uwagi można zgłaszać pod numer 608 416 992.
Obecnie jesteśmy na etapie promocji projektu, chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób zarówno potrzebujących, jak i osób mogących świadczyć tę usługę. Bardzo prosimy o przekazywanie tej informacji swoim znajomym, sąsiadom. Pomóżmy sobie wzajemnie.
Nie pozwólmy, by osoby mieszkające w bardzie odległych wioskach naszej gminy nie mogły korzystać z uroków życia.
Projekt dofinansowany jest przez Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, obszar 3 Wsparcie grup narażonych na wykluczenie.
Teresa Rysztak
Wiatr od morza
Zimowy, podsumowań, czas
 
 
Członkowie Postomińskiego Stowarzyszenia „Razem lepiej” spotkali się w świetlicy wiejskiej w Pieńkowie, by wspólnie dokonać małego podsumowania mijającego roku oraz zacząć przygotowania do gali uczczenia 15-lecia istnienia stowarzyszenia. (więcej)


Dietetyczka radzi…

 
 
Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” zorganizowało otwarte spotkanie dla mieszkańców naszej gminy z dietetyczką ze Sławna. (więcej)
„Razem lepiej” świętują Dzień Niepodległości

Owocna wizyta studyjna
 
 

Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” współpracuje z Fundacją „Pięknolesie” z Sieniawy Żarskiej (woj. lubuskie) w działaniach wspierających rozwój aktywności senioralnej.. (więcej)


Warsztaty, teatr, spotkania

Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” aktywnie uczestniczy w projekcie złożonym w budżecie obywatelskim pn. „Gmina przyjazna seniorom”, zachęcając znajomych, sąsiadów i innych seniorów, ponieważ proponowane zajęcia skierowane są do wszystkich osób w wieku „młodych bez przesady”, czyli dla seniorów i mimo, że działania „rozrzucone” są po kilku miejscowościach, to jednak uczestnictwo w nich jest nad wyraz skromne. (dalej)
Połączyli przyjemne z pożytecznym
Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” współpracuje z Fundacją „Pięknolesie” z gm. Żary, woj. lubuskie.  
W pierwszy weekend październikowy seniorzy z południa Polski – 50 osobowa grupa – w trakcie wizyty studyjnej spotkali się z przedstawicielami naszej organizacji oraz członkami samorządowymi.
To było piękne, mądre i dobre spotkanie. Nasi goście przybyli na uroczysty obiad do Ośrodka Wypoczynkowego „Barka” (obiad dofinansowany z budżetu gminy), tam postomińscy seniorzy pięknie przystroili stoły, zastawili mnóstwo ciast i owoców. Zarówno gospodarz obiektu, jak i obsługa dołożyli wszelakich starań, by spotkanie było smaczne, uroczyste i przyjazne.
Ze strony gości byli przedstawiciele Urzędu Gminy Żary, tamtejszego GOPS-u oraz radni i sołtysi. Naszą gminę reprezentowała przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Teresa Rysztak, radni: Zenon Morka i Renata Sil, sołtys i członek GRS Bronisława Siwiuk.
Po uroczystym obiedzie i wręczeniu okazjonalnych, symbolicznych upominków zebrani wysłuchali prezentacji o Postomińskim Stowarzyszeniu „Razem lepiej”, a następnie zgłębiali wiedzę na temat możliwości powołania rady seniorów w gminie Żary.
Członkowie naszej rady dzielili się doświadczeniami, wskazywali plusy i minusy tegoż organu doradczo-konsultacyjno-inicjującego.
Był czas na pytania, dzielenie się doświadczeniami, wystąpienia reprezentantów dwóch odległych, ale bliskich sobie organizacji. Prezes Fundacji „Pięknolesie” Krystyna Adamenko zaprezentowała swoją gminę i Fundację „Pięknolesie” oraz pozytywy płynące z uczestnictwa w ogólnopolskiej akcji Masz Głos pod egidą Fundacji Stefana Batorego.
Goście z gm. Żary byli zadowoleni zarówno z pobytu w Jarosławcu, gdzie przebywali w Ośrodku Wypoczynkowym „Tina”, jak i ze spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia „Razem lepiej”.
Po burzliwej debacie wspaniałym finałem był spacer po Jarosławcu i po plaży.
Wieczór seniorzy spędzili przy ognisku, na kontynuacji dyskusji o senioralnej  aktywności, które również wyraziła się we wspólnych tańcach i śpiewaniu. Wyjazd seniorów z gm. Żary dofinansowany został z Urzędu Marszałkowskiego.
Wkrótce reprezentacja naszych seniorów pojedzie do gm. Żary, by poznać Ich tradycje i zwyczaje, ale już teraz możemy się pochwalić, że owocem tej współpracy jest projekt „Seniorze uwierz w siebie – masz głos”, pozyskany z Funduszu Krajowego Aktywni Obywatele. Celem tego projektu będzie przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu osób starszych w gminie Postomino oraz w gminie Żary.
I to jest ten wielki pozytyw działań organizacji pozarządowych.
Teresa Rysztak

Wróć do spisu treści