Nowa strona Razem lepiej

Przejdź do treści


Warsztaty, teatr, spotkania

Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” aktywnie uczestniczy w projekcie złożonym w budżecie obywatelskim pn. „Gmina przyjazna seniorom”, zachęcając znajomych, sąsiadów i innych seniorów, ponieważ proponowane zajęcia skierowane są do wszystkich osób w wieku „młodych bez przesady”, czyli dla seniorów i mimo, że działania „rozrzucone” są po kilku miejscowościach, to jednak uczestnictwo w nich jest nad wyraz skromne. (dalej)
Połączyli przyjemne z pożytecznym
Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” współpracuje z Fundacją „Pięknolesie” z gm. Żary, woj. lubuskie.  
W pierwszy weekend październikowy seniorzy z południa Polski – 50 osobowa grupa – w trakcie wizyty studyjnej spotkali się z przedstawicielami naszej organizacji oraz członkami samorządowymi.
To było piękne, mądre i dobre spotkanie. Nasi goście przybyli na uroczysty obiad do Ośrodka Wypoczynkowego „Barka” (obiad dofinansowany z budżetu gminy), tam postomińscy seniorzy pięknie przystroili stoły, zastawili mnóstwo ciast i owoców. Zarówno gospodarz obiektu, jak i obsługa dołożyli wszelakich starań, by spotkanie było smaczne, uroczyste i przyjazne.
Ze strony gości byli przedstawiciele Urzędu Gminy Żary, tamtejszego GOPS-u oraz radni i sołtysi. Naszą gminę reprezentowała przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Teresa Rysztak, radni: Zenon Morka i Renata Sil, sołtys i członek GRS Bronisława Siwiuk.
Po uroczystym obiedzie i wręczeniu okazjonalnych, symbolicznych upominków zebrani wysłuchali prezentacji o Postomińskim Stowarzyszeniu „Razem lepiej”, a następnie zgłębiali wiedzę na temat możliwości powołania rady seniorów w gminie Żary.
Członkowie naszej rady dzielili się doświadczeniami, wskazywali plusy i minusy tegoż organu doradczo-konsultacyjno-inicjującego.
Był czas na pytania, dzielenie się doświadczeniami, wystąpienia reprezentantów dwóch odległych, ale bliskich sobie organizacji. Prezes Fundacji „Pięknolesie” Krystyna Adamenko zaprezentowała swoją gminę i Fundację „Pięknolesie” oraz pozytywy płynące z uczestnictwa w ogólnopolskiej akcji Masz Głos pod egidą Fundacji Stefana Batorego.
Goście z gm. Żary byli zadowoleni zarówno z pobytu w Jarosławcu, gdzie przebywali w Ośrodku Wypoczynkowym „Tina”, jak i ze spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia „Razem lepiej”.
Po burzliwej debacie wspaniałym finałem był spacer po Jarosławcu i po plaży.
Wieczór seniorzy spędzili przy ognisku, na kontynuacji dyskusji o senioralnej  aktywności, które również wyraziła się we wspólnych tańcach i śpiewaniu. Wyjazd seniorów z gm. Żary dofinansowany został z Urzędu Marszałkowskiego.
Wkrótce reprezentacja naszych seniorów pojedzie do gm. Żary, by poznać Ich tradycje i zwyczaje, ale już teraz możemy się pochwalić, że owocem tej współpracy jest projekt „Seniorze uwierz w siebie – masz głos”, pozyskany z Funduszu Krajowego Aktywni Obywatele. Celem tego projektu będzie przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu osób starszych w gminie Postomino oraz w gminie Żary.
I to jest ten wielki pozytyw działań organizacji pozarządowych.
Teresa Rysztak

Aktywnie z Masz Głosem

Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Węgierskiej ze Słupska współpracuje z Postomińskim stowarzyszeniem „Razem lepiej” i rezultatami tej współpracy są ciekawe spotkania, zajęcia, projekty.
Wspaniałą wyprawą edukacyjno-integracyjną był wspólny wyjazd do Jarosławca, by tam – w przyjaznym OW „Savana” u p. Bugowskich - pracować nad metodami aktywizującymi osoby starsze. Tak więc plenerowy taniec narodowy stał się hitem spotkania, a pieczone ziemniaki (z dodatkiem masełka i soli) przysmakiem wieczornej posiadówki. Ognisko, wspólne śpiewy, zabawy integracyjne oraz nocne rozmowy Polaków – pewnie długo zostaną w pamięci zebranych.
Kolejny dzień zaczęliśmy gimnastyką na plaży, a później odbyły się warsztaty gliniarskie i festiwal gier niebanalnych. Nie było przegranych. Wszyscy otrzymali bogate nagrody (wysokiej klasy drewniany sprzęt AGD), a najważniejsze, że było dużo ruchu, śmiechu i zdrowej rywalizacji. Uczestnicy spotkania – przy swojskim cieście i owocach z sadu – dyskutowali o formach aktywności lokalnej, o planach na przyszłość i o tym, byśmy mogli znowu spotykać się zdrowi.
Kolejnym ciekawym spotkaniem była wizyta wiceprezydent Słupska pani Marty Makuch w siedzibie TPPW w Słupsku. Gośćmi honorowymi były przedstawicielki Stowarzyszenia „Inspiracje”. Tu również dominowała tematyka aktywizacji społeczności lokalnej. Zebrani przedstawili pani wiceprezydent cały wachlarz różnych uwag i propozycji, które mogłyby przyczynić się do poprawy estetyki miasta i wzrostu poczucia bezpieczeństwa. Spotkanie przebiegało w duchu konstruktywnej współpracy, ale też słychać było w wypowiedziach wielki niepokój w sprawach związanych z powszechnym wandalizmem, z ustawicznym niszczeniem mienia społecznego oraz problemami komunikacyjnymi.
Pani wiceprezydent podziękowała za zaproszenie i możliwość wysłuchania problemów obywatelskich, do wielu pozytywnie się odniosła. Niestety, rozwiązanie wielu z nich zależy od nas samych, ale…
Wymienione działania zrealizowane zostały w ramach projektu ogólnopolskiej akcji Masz Głos w której zarówno „Razem lepiej”, jak i TPPW bierze aktywny udział.
Teresa Rysztak

Senioralny breakfast

Grupa „młodych bez przesady” mieszkańców naszej gminy poznaje arkana języka obcego w trakcie 120 godzinnego kursu języka angielskiego.
Zajęcia prowadzi – nie szczędząc pochwał za zaangażowanie – p. Monika, która oprócz przekazywania mnóstwa słówek i zwrotów angielskich wykorzystuje nowoczesne techniki, aktywizując lekko oporne komórki grupy „studentów”. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu w wynajętej świetlicy wiejskiej w Pieńkowie, co daje łatwiejszą możliwość dotarcia na zajęcia. Tempo duże, zaangażowanie również – bo przecież jesteśmy w Unii Europejskiej, bo niektórzy mają wnuków w anglojęzycznych państwach, a niektórzy marzą o wycieczkach, gdzie znajomość podstaw języka jest niezwykle ważna. Wkrótce zakończenie kursu; najpierw egzamin, a dyplomy i kwiaty już czekają. Tu jedne z bardziej atrakcyjnych zajęć, czyli nazywanie artykułów spożywczych, warzyw, owoców wykorzystywanych do przygotowania anielskiego śniadania - breakfast. Wprawdzie artykuły rodzime, ale herbata angielska był oryginalna. Nauka połączona z działaniem, zabawą jest lepiej przyswajalna. Dziękujemy pani lektorce i wszystkim uczestnikom kursu.
Inicjatorem szkolenia było Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej”.
Teresa RysztakNasi na Forum Rad Seniorów

Na 131 jednostek samorządów w województwie zachodniopomorskim funkcjonuje 30 miejskich lub gminnych rad seniorów. W tym jest również rada naszej gminy. V Zachodniopomorskie Forum Rad Seniorów, które zorganizowała Koszalińska Pracownia Pozarządowa, odbyło się w Kołobrzegu i spotkali się tam zarówno przedstawiciele rad seniorów, jak i osoby działające z osobami starszymi oraz pracownicy samorządowi. Gminę Postomino reprezentowała Teresa Rysztak przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów oraz członkowie Postomińskiego Stowarzyszenia „Razem lepiej”.
W trakcie obrad zebrani dyskutowali nad wieloma problemami dotyczącymi tzw. polityki senioralnej. Poważnym problemem w wielu organizacjach jest brak wsparcia, współpracy z lokalnym samorządem, ale też były przykłady – między innym w Darłowie – gdzie seniorzy mogą liczyć na wszechstronną pomoc w realizacji swoich projektów. Dużą wagę przykładano do tego, by Rada Seniorów mogła stać się organem doradczym, by wspólnie ze środowiskiem osób starszych być zespołem dialogu obywatelskiego.
Według ustawy o Samorządzie Gminnym „Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej”.
Osoby reprezentujące gminę Postomino miały się czym pochwalić (m.in. działania z budżetu obywatelskiego, 120 godzinny bezpłatny kurs komputerowy dla seniorów i kurs języka angielskiego dla 25+), sami też bacznie notowali przykłady dobrych praktyk w innych organizacjach, by w przyszłości korzystać i proponować coraz większej rzeszy seniorów.
Miejmy nadzieję, że nasza gminna rada seniorów, która została uszczuplona (osobista rezygnacja) o 2 osoby, prawdopodobnie mocą uchwały rady gminy zostanie wzmocniona. Aktualnie zostały złożone do gminy propozycje działań prosenioralnych, wkrótce nastąpi realizacja.
Teresa Rysztak
Oczywiście wszystkie zapytania, propozycje, uwagi można skonsultować z przewodniczącą GRS Teresą Rysztak – tel. 660 030 972 oraz z członkinią Bronisławą Siwiuk – tel. 696 339 257.
Zapraszamy do współpracy.

Podpisały umowę

Już wcześniej informowaliśmy naszych Czytelników, że Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” we współpracy z Fundacją Pięknolesie pozyskało grant z programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” na kwotę 30 tysięcy euro na działania zmierzające do przeciwdziałania wykluczeniu transportowemu.
Z wielką przyjemnością przekazujemy wiadomość, że umowa została podpisana podczas spotkania regionalnego ogólnopolskiej akcji „Masz Głos” w Jarosławcu. Projekt nosi nazwę „Seniorze uwierz w siebie – masz głos”. Stronę Fundacji Pięknolesie reprezentowała prezes Krystyna Adamenko, a stronę naszego stowarzyszenia prezeski Teresa Rysztak i Ewa Bylczyńska – Safader.
Na podstawie tejże umowy na działania związane z dowozem mieszkańców mających problem z dojazdem do odległego miejsca w istotnych sprawach życiowych pozyskaliśmy 12,5 tysiąca euro. W tym po raz pierwszy mamy też możliwość zakupu laptopa i drukarki na potrzeby projektu (dotychczas korzystaliśmy z prywatnego sprzętu i energii). Koordynatorem projektu (a zarazem jakby kierownikiem biura będzie Józef Rysztak, emerytowany nauczyciel, informatyk). Wszelkie zgłoszenia – od chwili rozpoczęcia działań – trzeba będzie uzgadniać z p. Józefem – tel. 608 416 992.
Obecnie tworzymy listę osób zarówno potrzebujących dowozu, jak i osób, które mogłyby tę usługę wykonać za określoną stawkę projektową. Osoby, które będą mogły poświęcić swój czas będą musiały odbyć też krótkie szkolenie.
O fakcie rozpoczęcia działalności biura projektu będziemy informować zarówno plakatami, jak i telefonicznie, internetowo, u lekarzy, w GOPS-ie, w urzędzie gminy oraz w ogłoszeniach parafialnych.
Teresa Rysztak

Wróć do spisu treści