Nowa strona Razem lepiej

Przejdź do treści
Wizyta w Żarach
Zaczęło się od spotkań w akcji Masz Głos przedstawicielek dwóch organizacji: Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” Teresa Rysztak i Fundacja Pięknolesie Krystyna Adamenko w 2018 r. Od tego czasu były spotkania środowiskowe, wizyty studyjne, wspólny projekt „Seniorze, uwierz w siebie, masz głos” oraz oficjalna wizyta przedstawicieli żarskiego samorządu. Wyjazd do Żar postomińskiej delegacji był rewizytą po odwiedzinach żarskiej delegacji w  gminie Postomino w listopadzie zeszłego roku. Celem  wyjazdu było wzajemne poznanie swoich mocnych stron i prace nad podpisaniem partnerstwa obu gmin na wielu płaszczyznach działalności.
Goście z wójtem gminy Postomino - Januszem Bojkowskim na czele przyjechali do Żar już we wtorek, na podsumowanie projektu ”Seniorze uwierz w siebie” realizowanego przez  obie organizacje. Po oficjalnym wręczeniu dyplomów i podziękowań, w trakcie rozmów pojawił się wątek współpracy senioralnej z Sieniawy Żarskiej i gminy Postomino w zakresie wymiany kulturalnej i promocji produktu lokalnego.
Drugi dzień rozpoczął się od wizyty w Urzędzie Gminy Żary. Wójt Leszek Mrożek, zaprezentował potencjał gminy Żary. Tematy rozmów dotyczyły działalności, realizowanych programów, przedsięwzięć, ale i turystyki czy wsparcia seniorów. Podczas wizyty studyjnej zwiedziliśmy kompleks Zielonego Lasu, gdzie gmina Żary wraz z Fundacją Natura Polska wykonała szereg inwestycji, zobaczyliśmy tam ciekawą infrastrukturę rekreacyjną oraz walory przyrodnicze tej okolicy.
- Nasze spotkania pomagają się nam lepiej poznać, podczas rozmów zrodziły się nowe pomysły dotyczące współpracy obu gmin w różnych dziedzinach – podkreślał Leszek Mrożek.-
- Owocnie zapowiada się realizacja wspólnych projektów sportowych i turystycznych oraz o charakterze proekologicznym, warto dzielić się tym, co dobrego my już wypracowaliśmy i czerpać pozytywne doświadczenia od innych – dopowiada wójt Janusz Bojkowski.
-  Bardzo się cieszymy, że będziemy wspólnie realizować ciekawe projekty z korzyścią dla obu regionów. Mamy dobre doświadczenia i wiele ciekawych pomysłów na przyszłość, m.in. „Razem dla ochrony klimatu”, czy też wzajemne uczestnictwo w imprezach plenerowych związanych z przyrodą, ekologią i produktami lokalnymi. Oraz wiele innych. – to głosy przedstawicieli ngo.
Z ramienia Gminy Żary w spotkaniu uczestniczyli również: Barbara Karpowicz- skarbnik, Edyta Ciecierska- sekretarz, Leszek Kasprów- przewodniczący Rady Gminy, Anna Kochanowska- kierownik referatu spraw społecznych i zamówień publicznych, Maria Nowak- kierownik GOPS, Tomasz Żółkiewicz oraz Krzysztof Piaseczny z Fundacji Natura Polska, Krystyna Adamenko z Fundacji Pięknolesie.  
Gminę Postomino reprezentowali: wójt Janusz Bojkowski, Daniel Pakos- przewodniczący Rady Gminy, Anita Mikołajczyk- kierownik GOPS w Postominie,  oraz Teresa Rysztak i Marianna Zdrzeniecka ze stowarzyszenia „Razem lepiej”.
To była owocna wizyta.
Teresa Rysztak
Stylowo w Pieńkowie
 
 

To była prawdziwa uczta zmysłowa, zarówno dla uszy, jak i dla oczu.
W niedzielny styczniowy wieczór - z inicjatywy właściciela pieńkowskiego pałacu – odbył się piękny koncert muzyki poważnej właśnie w salach odrestaurowywanego pałacu. Młodzi artyści słupscy zaprezentowali wybrane utwory Giacomo Pucciniego, a zespół tańców dawnych, dworskich – również ze Słupska – zaprezentował dwa układy taneczne. Wrażenia przesympatyczne, odczucia bardzo pozytywne. W imieniu członków i sympatyków Postomińskiego Stowarzyszenia „Razem lepiej” dziękuję organizatorom za możliwość uczestniczenia w pięknym wydarzeniu kulturalnym.
Teresa Rysztak  
Przejechali… z Pieńkowa do Sydney
Postomińskie stowarzyszenie „Razem lepiej” realizowało w minionym roku wielki projekt „Seniorze uwierz w siebie. Masz Głos”. Celem projektu było wsparcie dla osób starszych, które są zagrożone wykluczeniem transportowym i społecznym. Mówiąc skrótowo i dosadnie – projekt miał pomóc tym, którzy mają problem z komunikacją, by dotrzeć do lekarza, na zakupy, na spotkania czy gdziekolwiek. Chodzi o osoby starsze, które nie mają samochodu, a transport publiczny nie pasuje godzinowo lub nie ma go wcale.
Na początku stycznia podczas uroczystego obiadu podziękowano wolontariuszom za ich poświęcenie własnego czasu i samochodu, by dowieźć seniora i poczekać, a często pomóc w załatwieniu jakiejś sprawy, podziękować za to, że dali innym możliwość skorzystania z usług bezpiecznego i komfortowego rozwiązania życiowego problemu seniora.
Działania wolontarystyczne – pomoc osobom starszym: dowóz, zakupy czy inne sprawy - zaowocowały też sympatią, wzajemnym poznaniem się, nawiązaniem bliższych kontaktów. Operatorem projektu w gm. Postomino był Józef Rysztak, a koordynatorem i inicjatorem Krystyna Adamenko, prezeska Fundacji Pięknolesie z gm. Żary. Projekt realizowany był w partnerstwie Fundacji Pięknolesie z Postomińskim Stowarzyszeniem „Razem lepiej”.  Wyróżniającymi wolontariuszami byli: Edyta Zosiuk, Monika Gębska, Roman Krajewski, Piotr Borowiec, Józef Rysztak, Czesława Przybyszewska. Pozostali również pomagali na miarę swych możliwości. Wszyscy otrzymali podziękowania, vouchery i drobne upominki.
Obecnie projekt – mobilny senior – jest na etapie podsumowania i opracowywania nowatorskiego modelu współpracy między osobą potrzebującą a wolontariuszem. Według wypowiedzi klientów projektu – spełnione zostały oczekiwania w 100, a nawet 150%, szczególnie pomoc w dotarciu na zabiegi rehabilitacyjne do Jarosławca oraz indywidualne potrzeby kulturalne. Skorzystali też na tym członkowie stowarzyszenia organizując wyjazd krajoznawczy, czy na imprezy kulturalne. Niestety, problemem był jednak brak wolontariuszy. Podsumowując projekt trzeba wsparcia cyfrowego, by określić jak wiele zostało zrobione :
-        przejechaliśmy 360 tras (kursów), co dało 16.648 km, czyli nieco więcej jak lot samolotem do Sydney;
-        pracowaliśmy 1.140 godzin w wolontariacie;
-        w działaniach wzięło udział 56 seniorów i 22 wolontariuszy.
Wielkie podziękowania i słowa uznania dla realizatorów, a szczególnie dla wolontariuszy.
Teresa Rysztak
Z kulturą jest nam do twarzy
Stowarzyszenie „Razem lepiej” zakończyło projekt dofinansowany z budżetu Gminy Postomino pn. „Z kulturą za pan brat”.
Oj działo się tam kulturalnie, że aż furczało. Uczestnicy – starsi mieszkańcy gminy – mieli możliwość spróbować swych sił w warsztatach taneczno-kabaretowo-wokalnych. Efektem tej pracy były prezentacje publiczne spektaklu kabaretowego pn. „Kobiety mistrzynie świata”, który gościł na gminnych deskach ponad 20 razy. Odbyły się 4 spotkania z dziećmi w ramach „Wędrującej, czytającej babci” oraz dwa spotkania literackie, gdzie głównymi bohaterkami były lokalne poetki Jadwiga Michalak i Daniela Igras, a także opowieści wędrowniczki Teresy Rysztak.
Przygotowana też została gala z okazji 15 lecia stowarzyszenia. Z tej okazji wydana została publikacja książkowa na temat działań „Razem lepiej”, którą do rąk własnych dostali wszyscy uczestnicy projektu. Jest to fotograficzny przegląd sukcesów „Razem lepiej”.
Około 50 osobowa grupa osób starszych pojechała do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie na sztukę „Wieczór kawalerski”, a 40 osobowa grupa odwiedziła Sławieński Dom Kultury i obejrzała film „Listy do M 5” oraz wysłuchała koncertu muzyki poważnej.
Już poza projektem, a zarazem zwieńczeniem bliskich kontaktów z kulturą, był udział kilkuosobowej grupy w noworocznej gali wiedeńskiej operetki z lampką szampana, zorganizowanej przez SDK, gdzie wysłuchaliśmy wspaniałych artystów i uczestniczyliśmy w prawdziwej uczcie duchowej.
Już wkrótce koncert w pałacu w Pieńkowie z muzyką poważną – arie G. Pucciniego oraz inne utwory. To będzie odkrycie roku.
Po prostu z kulturą Razem Lepiej, no i za pan brat.
Teresa Rysztak
Tanecznym krokiem w nowy rok
Członkowie Postomińskiego Stowarzyszenia  „Razem lepiej” spotkali się przy torciku i kawce, by podsumować mijający rok.  Był to bardzo aktywny czas na czynienie dobra dla siebie i innych. Największe działanie – wykonane w partnerstwie z Fundacją Pięknolesie – przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu – wykonane i  podsumowane.  Wspólnie z młodzieżą i Fundacją Batorego poznawaliśmy nieznane,  wspólnie ze Społecznikiem ratowaliśmy świat, a przynajmniej ten kawałek na który mamy wpływ.  Rezultatem warsztatów kulturalnych  było stworzenie  kabaretu  pt .„Kobieta mistrzyni świata”. W ramach „Z kulturą za pan brat” daliśmy ponad 20 spektakli wśród gminnych seniorów, w „Aksonie”, w Mielnie i przede wszystkim w Jarosławcu.  A na koniec zafundowaliśmy sobie wspaniałą nagrodę „ Dzień pełen zdrowotnych i kulturalnych wrażeń”. Uff… Działo się dużo i dobrze.  Dzięki współpracy z gminą Postomino oraz z innymi grantodawcami  można powiedzieć, że nagroda, którą uzyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego była w pełni zasłużona. Tym bardziej, że pozwoli to nam mocniej rozciągnąć skrzydła w nowym 2023 r.
 
By tradycji stało się zadość – a wydaje się, że stworzyliśmy już pewną tradycję poloneza (bo cóż to za impreza, jak nie ma poloneza) – zakończyliśmy rok tańcząc właśnie poloneza i doskonaląc kroki nowych tańców integracyjnych.
 
Wszystkim sympatykom aktywnego spędzania czasu na emeryturze życzymy dużo zdrowia, chęci do działań i sympatycznych spotkań.
 
Teresa Rysztak
Wróć do spisu treści