Razem lepiej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rada Seniorów Gminy Postomino
W przeddzień Święta Niepodległości odbyło się pierwsze w historii naszej gminy posiedzenie Rady Seniorów. Podczas obrad wybrano Przewodniczącą Rady, którą została Pani Teresa Rysztak oraz Wiceprzewodniczącą -  Panią Krystynę Humińską. Rada liczy 4 osoby, dodatkowo Pani Bronisława Siwiuk i Pan Bartnik. Niestety, więcej chętnych nie było.
Na posiedzeniu został omówiony zakres zadań Rady oraz jej plany i zamierzenia.
Celem działania Rady jest wspieranie środowiska seniorów, reprezentowanie ich potrzeb, oczekiwań oraz zbiorowych interesów. Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy oraz inicjatywny wobec organów Gminy, z którymi współpracuje w obszarach dotyczących osób starszych.
Przypomnijmy, że to Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” złożyło wiosną ub. roku wniosek do Rady Gminy o utworzenie takiego ciała, które będzie dbać o interesy osób starszych.  Niestety. pierwsze próby utworzenia RG nie powiodły się i dopiero teraz możemy powiedzieć, że Rada się ukonstytuowała. Nasza Gmina wciąż punktuje z zakresie partycypacji obywatelskiej i tym samym znaleźliśmy się wśród nielicznych gmin wiejskich, w których powstała RS.
                Na najbliższym roboczym spotkaniu opracowany zostanie plan działań i zasady kontaktów z seniorami.
Już teraz możemy zadeklarować, że wspólnie z Wójtem Januszem Bojkowskim i Radą Gminy będziemy czynić starania, by nasza gmina stała się GMINĄ  PRZYJAZNĄ  SENIOROM  nie tylko z nazwy, ale przede wszystkim z działań.         
Zdjęcia: UG Postomino
Dzień Kobiety Wiejskiej …..
 
(a w większości to my, chociaż są też z nami i mężczyźni),
Europejski Dzień Seniora (właściwie jesteśmy wszyscy, a ci którzy nie są – będą).
Dzień Organizacji Pozarządowych (tu już wszystko na tak)
CELEBROWALIŚMY na uroczystej kolacji przygotowanej w restauracji „Jackowo” w Jarosławcu.
Było smacznie, swojsko, było miło, był czas na pomysły i plany. To już kolejny raz, gdy możemy wspólnie świętować nasze sukcesy. Tym największym jest to, że nam się chce i sprawia nam to radość. Dziękujemy państwu Zawadom za pomoc w organizacji spotkania.
Teresa Rysztak
Postomino na Forum Rad Seniorów w Kołobrzegu
 
Przedstawiciele Gminnej Rady Seniorów z Postomina wyjechali na spotkanie i edukację na Forum Rad Seniorów do Kołobrzegu. Organizatorem Forum była Pracowania Pozarządowa z Koszalina, której przedstawiciele: Monika Widocka i Łukasz Cieśliński, mimo młodego wieku, wiedzę o działaniach i możliwościach senioralnych mają w małym paluszku. Reprezentanci naszej gminy w osobach: Teresa Rysztak, Krystyna Humińska i Ewa Bylczyńska Safader (w zastępstwie za Bronisławę Siwiuk) mieli też czym się pochwalić. T, co robimy w naszej gminie na rzecz seniorów i rozwoju aktywności społecznej jest ważne, jest doceniane i tylko wypada się z tego cieszyć.
Forum to takie miejsce i czas, gdzie oprócz potężnej dawki wiedzy o tym, co i jak można zrobić jest też czas na wymianę doświadczeń, na prezentację własnej organizacji, no i coś niecoś zaczerpnąć dla siebie.
To, co dobrego wykorzystali postominianie, to kolejny pomysł na działania w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz głos” pod patronatem Fundacji im. St. Batorego i Stowarzyszenia Polites. Wspólnie ze środowiskiem senioralnym oraz władzami Gminy Postomino i dyrekcją Szkoły Podstawowej w Postominie spróbujemy stworzyć „Gminę Przyjazną Seniorom”.
W tym celu wzmocnimy Gminną Radę Seniorów, przygotujemy Ogólnopolską Kartę Seniorów, zorganizujemy spotkania – bezpieczny senior oraz wspólnie z wójtem i radnymi przeprowadzimy w miejscowej szkole podstawowej lekcje demokracji.
Działania Postomińskiego Stowarzyszenia „Razem lepiej” we współpracy z Radą Gminy, wójtem i Szkołą zaowocowały niezwykłym wyróżnieniem w 2019 r. – zdobyliśmy tytuł „Super Samorząd”. Teraz sięgamy wyżej – przecież „Mamy Głos” i „Razem lepiej”.
Teresa Rysztak
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego