Uchwały - Razem lepiej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Uchwały

Aktualności > Walne
Uchwała nr 1/2017
z dn. 29.01.2017 r.
Walnego Zebrania członków Postomińskiego Stowarzyszenia „Razem lepiej” w Postominie w sprawie sposobu głosowania.
 
 
§ 1
 
Członkowie Postomińskiego Stowarzyszenia „Razem lepiej” w Postominie zebrani na Walnym Zebraniu w dn. 29.01.2017 r. postanowili, że głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Zarządu będzie jawne.
 
§ 2
 
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.
Uchwała nr 2/2017
z dn. 29.01.2017 r.
Walnego Zebrania członków Postomińskiego Stowarzyszenia  „Razem lepiej” w Postominie
w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 
 
§ 1
 
Członkowie Postomińskiego Stowarzyszenia  „Razem lepiej” w Postominie zebrani na Walnym Zebraniu w dn. 29.01.2017 r. postanowili, na wniosek Komisji Rewizyjnej, udzielić absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 
§ 2
 
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.
Uchwała nr 3/2017
z dn. 29.01.2017 r.
Walnego Zebrania członków Postomińskiego Stowarzyszenia  „Razem lepiej” w Postominie
w sprawie podjęcia działalności odpłatnej pożytku publicznego.
 
 
§ 1
 
Członkowie Postomińskiego Stowarzyszenia  „Razem lepiej” w Postominie zebrani na Walnym Zebraniu w dn. 29.01.2017 r. postanowili, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, że Stowarzyszenie będzie prowadziło działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie określonym przez Zarząd Stowarzyszenia.
 
§ 2
 
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego