Sprawozdanie finansowe - Razem lepiej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Sprawozdanie finansowe

Aktualności > Walne
Sprawozdanie
Finansowe Postomińskiego Stowarzyszenia „Razem lepiej” za 2016 rok
 
I.                    Przychody w 2016 roku
1.       Środki pozyskane na realizację projektów:
- IKS                                                                                                                                     15 500,00 zł
- „Przestrzeń dla ludzi”                                                                                                                500,00 zł
                       2.   Składki członkowskie                                                                                   1 100,00 zł
                       3.   Wpłaty uczestników wycieczek w ramach projektów                                        1 500,06 zł
                       4.   Pozostałe przychody                                                                                     5 560,00 zł
                        R a z e m                                                                                                     24 160,06 zł
 
II.                  Stan środków na dzień 01.01.2016r.
1.       W kasie                                                                                                                           2 223,95 zł
2.       W Banku Spółdzielczym w Postominie                                                                                   144,58 zł
  R a z e m                                                                                     2 368,53 zł
 
III.                Wydatki w 2016 roku
1.       Realizowane projekty:
- IKS                                                                                                                                       17 489,51 zł
- „Przestrzeń dla ludzi”                                                                                                                  188,95 zł
                      2. Wydatki na działalność statutową                                                                        3943,10 zł
                        R a z e m                                                                                                       21 621,56 zł
 
IV.                Stan środków finansowych na dzień 31.12.2016 r.
1.       W kasie                                                                                                                         1 648,65 zł
2.       W Banku Spółdzielczym w Postominie                                                                               3 258,38 zł
   R a z e m                                                                                                                            4 907,03 zł
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego