Soltys - Razem lepiej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Soltys

Aktualności
Nominacja na Sołtysa Roku
Miło poinformować, że Bronisława Siwiuk  - sołtyska ze Staniewic zdobyła nominację Urzędu Marszałkowskiego do Sołtysa Roku. Pani Bronia sołtysem jest od 2002 r., czyli czwartą kadencję. Od tej pory dała się poznać jako osoba pełna energii, pomysłów i zapału do pracy.
 Wspólne prace przy estetyzacji wsi czy przygotowania i udział w wiejskich festynach pozwoliły na zbliżenie się i wzmocnienie więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych. Pani sołtys często rozmawia z ludźmi, zna ich problemy i sukcesy. Ma bardzo dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą; często spotyka się z uczestnikami zajęć świetlicy środowiskowej, rozmawia o roli sołtysa i o wspólnych działaniach, przygotowywane są pomysły na wspólne rozwiązania wiejskich problemów. Do „sukcesów” społeczności lokalnej pod przewodnictwem sołtys Broni można zaliczyć organizację  m.in. takich działań, jak: „Dzień Życzliwości”, Sprzątanie Ziemi – porządkowanie wioski; organizacja gminnych i kościelnych dożynek; organizacje zabaw choinkowych dla dzieci, organizacja festynów wiejskich np. „Powitanie lata”, Dzień Dziecka; organizacja akcji profilaktycznej „Trzeźwy kierowca”. Zainicjowane i zrealizowane inwestycje w sołectwie – wspólnie z Gminą i Wójtem Gminy oraz miejscowymi działaczami to: kapitalny remont świetlicy wiejskiej,  rewitalizacja i unowocześnienie boiska wiejskiego, budowa i dbanie o wiejski plac zabaw, budowa przystani kajakowej nad Wieprzą, chodniki wzdłuż głównej ulicy,  modernizacja wioskowego oświetlenia, budowa drogi gminnej w kierunku Wilkowic wraz z infrastrukturą do czyszczalni ścieków.
Serdeczne gratulacje dla Sołtys Bronisławy Siwiuk i dla mieszkańców Staniewic, którzy wspierają w realizacji wspólnych, ważnych działań.  
 Teresa Rysztak
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego