Patriotyczne - Razem lepiej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Patriotyczne

Aktualności
Patriotyczne śpiewanie, czyli 100 lat
dla niepodległości – uczcijmy to z sercem
 
 Regionalne, pokoleniowe spotkanie z pieśnią i piosenką patriotyczną.
 
1.      Organizatorzy spotkania: Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” Współorganizatorzy: Centrum Kultury i Sportu, Zespół Szkół w Postominie, Gmina Postomino.
2.      Adresaci spotkania: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy z regionu Postomina, Sławna, Darłowa.
3.      Cele spotkania: głównym celem spotkania z pieśnią na ustach jest wspólne pośpiewanie piosenek i pieśni patriotycznych. Przegląd Piosenki Patriotycznej pozwoli na przybliżenie ducha epoki, bo Polacy zawsze śpiewali i tym utrwalali swą polskość.  W trakcie spotkania odbędzie się też wręczenie nagród za aktywny udział w projekcie. Zadaniem uczestników będzie zaprezentowanie 2 utworów wokalnych, w tym jednego do wspólnego pośpiewania (ważne, aby udostępnić zebranym kilka egzemplarzy tekstów).
4.      Czas trwania spotkania: 11.XI.2017 r., godzina 14.30 – 17.00
5.      Zadania dla uczestników spotkania:
·         Uczestnik/grupa – przygotowuje  min. dwa utwory do prezentacji na scenie, w tym jeden do wspólnego śpiewania z widownią.
·         uczestnik przystępując do konkursu wyraża jednocześnie zgodę na upublicznienie swego wizerunku i rozpowszechnianie zgłoszonego utworu na stronie internetowej organizatorów,
·         do przeglądu zostaną dopuszczone wyłącznie te utwory, które są zgodne z regulaminem konkursu i w sposób oczywisty nawiązywać będą do tematyki konkursu,
·         każdy uczestnik otrzyma okolicznościowe podziękowanie.
6.      Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 11.11. 2017 w sali wielofunkcyjnej w CKiS podczas uroczystej gali „Niepodległa 2017”.
7.      Zasady nagradzania:  Środki na zakup nagród i dyplomów zapewnia Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej”  w ramach projektu „100 lat niepodległości – uczcijmy to z sercem”. Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.
8.      Zgłoszenia należy przesyłać lub składać na  adres Szkoły Podstawowej w Postominie w sekretariacie w/g wzoru karty zgłoszeniowej w załączeniu.
9.      Uwaga! Materiały nie będą zwracane. Wykorzystane zostaną też w publikacji poprojektowej.
Serdecznie zapraszamy do aktywnego wzięcia udziału
w Naszym Święcie Niepodległości.
 
W razie pytań proszę o kontakt Teresa Rysztak – 698735814 
Patronat medialny Polskie Radio Koszalin
 Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego  NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa"
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego