Konkurs literacki - Razem lepiej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Konkurs literacki

Aktualności
Regulamin Regionalnego Konkursu Literackiego
 
1.      Hasło konkursu100 lat niepodległości – moje refleksje w kontekście historycznym i współczesnym”.
2.      Organizatorzy konkursu: Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” Współorganizatorzy: Centrum Kultury i Sportu, Zespół Szkół w Postominie, Gmina Postomino.
3.      Adresaci konkursu: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy z regionu Postomina, Sławna, Darłowa.
4.      Cele konkursu: głównym celem konkursu jest uzmysłowienie i określenie wartości niepodległości, jak odbierana była przed stu laty, a jak postrzegana jest teraz. Zadaniem uczestników jest przedstawienie pracy literackiej nawiązującej do tematu konkursu, pokazanie przeżyć, osiągnięć bądź porażek wynikających z naszej historii po odzyskaniu niepodległości.
5.      Czas trwania konkursu: od 1.10 do 1.XI.2017 r. Prace należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Postominie.
6.      Zadania dla uczestników konkursu:
·         wykonanie pracy literackiej związanej z tematem przewodnim konkursu, minimum 1 strona maszynopisu – 3 strony maksymalnie; może to być esej, opowiadanie, wiersz lub inna forma ,
·         uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę literacką,
·         pomysł na pracę musi być własny i po raz pierwszy zgłoszony do w/w konkursu,
·         autorzy prac wyrażają zgodę na publikację, ponoszą jednocześnie pełną odpowiedzialność wobec organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez organizatora prac zgodnie z regulaminem,
·         uczestnik przystępując do konkursu wyraża jednocześnie zgodę na rozpowszechnianie zgłoszonej pracy na stronie internetowej organizatorów,
·         do konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie prace, które są zgodne z regulaminem konkursu i w sposób oczywisty nawiązywać będą do tematyki konkursu.
7.      Ocenie podlegać będzie:
·         zgodność z tematem,
·         pomysłowość, samodzielność, oryginalność, 
Oceniane będą tylko prace indywidualne oraz napisane na komputerze, czcionka Arial 12.
8.      Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 8 listopada 2017r.
9.      Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 11.11. 2017 w sali wielofunkcyjnej w CKiS podczas uroczystej gali „Niepodległa 2017”.
10.  Zasady nagradzania:  Środki na zakup nagród i dyplomów zapewnia Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej”  w ramach projektu „100 lat niepodległości – uczcijmy to z sercem”. Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.
11.  Prace należy zabezpieczyć koszulką lub teczką oraz czytelnie podpisać z tyłu w/g wzoru: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły lub placówki, imię i nazwisko opiekuna prowadzącego.
12.  Uwaga! Prace nie będą zwracane. Pozostaną w dyspozycji Postomińskiego Stowarzyszenia „Razem lepiej”. Wykorzystane zostaną też w publikacji poprojektowej.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. 
 
W razie pytań proszę o kontakt Teresa Rysztak – 698735814
 
       
 
Patronat medialny Polskie Radio Koszalin
 Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego  NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa"
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego