Bajka - Razem lepiej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Bajka

Archiwum > 2008
Bajka w bibliotece

Inicjatywa zorganizowania zajęć bajkoterapii wyszła z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze względu na brak innych ofert zorganizowania wolnego czasu dla dzieci młodszych. Realizacją zadania aktywnie zajęło się Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i aktywności Pieńkowo - Pieńkówko "Razem lepiej" w Pieńkowie oraz Biblioteka Gminna w Postominie. Zajęcia odbywały się każdego dnia od poniedziałku do soboty w godzinach dopołudniowych oraz projekcja filmów familijnych w małym kinie w godzinach popołudniowych.
Celem zajęć bajkoterapeutycznych było:

* zaktywizowanie i zintegrowanie dzieci w czasie wolnym od nauki;
* zrealizowanie programu profilaktycznego pn. "Cukierki";
* utrwalenie zasad aktywnego słuchania, poprawnego czytania, autoprezentacji, prawidłowej wypowiedzi ustnej, pracy w zespole;
* nabywanie umiejętności zabawy w grupie, pląsów, śpiewu.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego