ALA - Razem lepiej

Idź do spisu treści

Menu główne:

ALA

Aktualności
ALA w Postominie
 


Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” nawiązało partnerską współpracę z Koszalińską Agencją Rozwoju Lokalnego SA. Celem tej współpracy jest wzmocnienie działań na rzecz rozwoju lokalnego. Początek roku był czasem intensywnych kontaktów, ponieważ w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu Koszalińskiego” odbył się cykl szkoleniowy pod nazwą Akademia Lokalnego Animatora.  Od 8 grudnia ubiegłego roku do 16 lutego b.r. odbyło się 32 godzinne szkolenie skierowane do osób pragnących poszerzyć swe umiejętności animacyjne. Niezwykle ważnym elementem szkoleń był fakt, że odbywały się one w CKiS, nie trzeba było daleko jechać, tracić czas i pieniądze na dojazd.
                W szkoleniach wzięło udział 20 osób, w tym m.in. opiekunki świetlic wiejskich, panie sołtyski,  i członkowie Stowarzyszenia „Razem lepiej” i rad sołeckich. W programie ALA znalazło się kompendium wiedzy w zakresie pracy z grupą i animowania rozwoju lokalnych społeczności, a także zrozumienie mechanizmów funkcjonowania ekonomii społecznej, diagnoza środowiska, tworzenie i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej oraz pozyskiwanie środków na finansowanie działalności podmiotów integracji i ekonomii społecznej.
                Szkolenie dało dobrą podstawę pod dalsze działania na rzecz lokalnego rozwoju. To dobry pomysł, by osoby pełniące ważne funkcje w wioskach mogły podnosić swe kompetencje, ale przede wszystkim ważne, by nam się chciało coś wspólnie chcieć.
Teresa Rysztak
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego